tirsdag, 18.05.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Emne i bergveggen

Forfattar: Bodil Østerås

Det runde gryteemne blir kila laus frå bergveggen. Foto: Bodil Østerås 2000

Å hogge ut emne i bergveggen.
I Slipsteinsberget ser det ut til at så godt som alle grytene har hatt bolleform og er slått med botn ut. Ved hjelp av eit grovare reiskap, slik som pigghakke, har ein hogge ut storleik og form på gryta. Kanskje har ein og pussa den til litt med meisel medan den enno sto i bergveggen. Når den runde botn og yttersida var klar skulle heile emne kilast laus frå bergveggen ved munningsranden. For å kome til med kilane frå sida trengte ein god plass rundt sjølve emne. På den måten vart 2/3 av klebermengda som måtte til for å lage ei gryte til skrot som hamna rundt om i steinbrotet. Ein kunne kile frå ei eller fleire sider av emne samstundes. Ved å slå inn kiler eller berre banke med ein flatmeisel inne ved rota av emne, sende slaga ut bølgjer i steinen og emne spalta seg og slapp berget.

Kleberstein
Bruken av kleber: Steinalder
Bronsealder
Jernalder
Mellomalderen
Slipsteinsberget
Namnet Slipsteinsberget
Kvifor lage gryter av kleberstein?
Gryter og datering
Emne i bergveggen
Etterarbeid
Døypefontar
Bygningsstein
Kjelder