tirsdag, 18.05.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

Kjelder

Forfattar: Bodil Østerås

Logn, Ø. 1967: Gruvedrift i vikingtiden. SALVA nr 3. Malm
Rønne, Preben 1996: Bronse for kleber. SPOR nr 1. Trondheim
Schetelig, Haakon 1912: Kar av kleberstein fra jernalderen. Oldtiden, tidsskrift for Norsk forhistorie. A.W. Brøgger (red.) Stavanger
Skjølsvold, Arne 1961: Klebersteinsindustri i Vikingtiden. Universitetsforlaget
Stenvik, Lars F 1996: Slipsteinsberget i Sparbu. SPOR nr 1. Trondheim
Storemyr, Per 1997: The stones of Nidaros. An Applied Weathering Study of Europe’s Nothernmost
Medieval Cathedral. Dr. ing. Theses 1992. Trondheim NTNU
Østerås, Bodil 2002: Slipsteinsberget i Sparbu. Kva undersøkingar av eit klebersteinsbrot kan fortelje om gamle steinhoggartradisjonar. Hovudfagsoppgåve i arkeologi, Vitenskapsmuseet NTNU

Kleberstein
Bruken av kleber: Steinalder
Bronsealder
Jernalder
Mellomalderen
Slipsteinsberget
Namnet Slipsteinsberget
Kvifor lage gryter av kleberstein?
Gryter og datering
Emne i bergveggen
Etterarbeid
Døypefontar
Bygningsstein
Kjelder