søndag, 26.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Buåsberget

Forfatter: Jan Haraldsen

Gnr/bnr 381/1: Her var det stillinger med skyttergraver like ved RV17 i overkant av 30 m.o.h.. Selve skyttergravene er borte etter utvidelsen av riksveien sist på 1950-tallet. Men et stykke fra veien, på vestsida, er det fortsatt rester etter et par små dekningsrom (hvilerom).
Inngangen til disse er nesten dekt av nedraste masser og overvokst med lyng, mose og trær m.v., men er fremdeles godt synlige når en vet hvor de ligger.
Fra dette området og langs med området der Sprova Travbane ligger i dag var det piggtrådsperringer. Disse var nok plassert der for å beskytte den østlige flanken for stillingen på Bjønnadalsberget.

Innledning
Tørring
Bjønnadalsberget
Steinfjellet
Buåsberget
Granheim
Glasemoan
Myrstad
Stamparberget
Hjellosen
Hjellanområdet 1
Hjellanområdet 2
Annet