mandag, 27.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Granheim

Forfatter: Jan Haraldsen

Gnr/bnr 381/1: UL Symra`s forsamlingshus ble brukt som fangeleir for serbere og russere, flest av de siste. Forsamlingshuset lå like ved RV17 på vestsida rett imot avkjørsel til Glasø. Fangeleiren ble etablert i andre halvdel av krigsåra, og var i drift ca 2 år. Fangene som holdt til der hogg bl.a. tømmer i områdene rundt omkring. Tømmeret ble kjørt fram av tyskerne med Islandshester. Noen fanger arbeidet også på sagbruket i Osen (Hjellosen). Ellers arbeidet de på forskjellige steder der det var bruk for deres arbeidskraft. I Granheim ble fangene bevoktet av tyskere. Det samme gjaldt når de beveget seg til og fra sine arbeidssteder rundt omkring.
Åsmund Elden forteller at under lasting/lossing av båter i Malm var det også fanger som arbeidet med dette. Han forteller at en gang fikk de servert spekesild til mat. Fangene fortærte spekesilda som den var med hode, spord og innmat. Altså gikk ingen ting til spille.

Innledning
Tørring
Bjønnadalsberget
Steinfjellet
Buåsberget
Granheim
Glasemoan
Myrstad
Stamparberget
Hjellosen
Hjellanområdet 1
Hjellanområdet 2
Annet