søndag, 26.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Glasemoan

Forfatter: Jan Haraldsen

Gnr/bnr 383/1,2: Mitraljøsestilling utskutt og delvis oppstøpt i kutrøa på Ner-Glase. Denne hadde skyteretning mot nord og vest. Like nedenfor (vest for) mitraljøsstillingen var det dekningsstilling (hvilestilling). Begge stillingene hadde inngang fra sør. Fortsatt godt synlige selv om de er begrodd med mose. Stillingen ligger ca 50 m.o.h..

Innledning
Tørring
Bjønnadalsberget
Steinfjellet
Buåsberget
Granheim
Glasemoan
Myrstad
Stamparberget
Hjellosen
Hjellanområdet 1
Hjellanområdet 2
Annet