fredag, 15.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Hjellosen

Forfatter: Jan Haraldsen

Hjellosen. Tyskernes sagbruk lå i området der det nå nedlagte samvirkelaget ligger (grønt hus med rødt tilbygg). Fjellanger Widerøebilde fra Steinkjer bibliotek

Gnr/bnr 385/3: Lagerhus på betongpillarer i veikrysset mellom Namsosveien og Malmveien, på nordsida av daværende trase for Malmveien. Huset ble hovedsakelig brukt til høylager. I dag er veien flytta til ca der lagerhuset sto. Da dette lagerhuset ble revet, ble materialene nytta til driftsbygningen i Osen.
På sørsida av Malmveien, mellom veien og sjøen, altså der siste Samvirkelagsbygget i Sprova lå, hadde tyskerne et sagbruk. Dette var inngjerdet fordi fangene arbeidet der. Gjerdet var 2-3 meter høgt. På sagbruket ble det saga skurlast og kassebord. Det var også knottproduksjon på anlegget. Altså older (or) som ble foredla til knott(små terninger) til bruk i ved-gassgeneratorene på bilene. I tillegg til fangene som holdt til i Granheim som arbeidet på sagbruket, var det også en god del bygdefolk som hadde sin arbeidsplass der. Gunnar Vada forteller at de som var unger på den tid bar matpakker til fangene som de stakk gjennom gjerdet. I bytte fikk de småting som fangene laget, så som billedrammer og leker. Gunnar forteller at noe av dette er tatt vare på.
Arvid Elden forteller at sjefen for sagbruket var en tysker ved navn Sander. Han hadde losji hos Helge Elden i Bergenget. Far til Arvid, Abert Elden i Auster-Elda, snakka med Helge om han ville spørre Sander om å få hente tafs (sagflis) på sagbruket for å bruke som strø i fjøset. Det gikk i orden, men Arvid forteller at det ikke var så enkelt å få tafs allikevel når de kom dit første gangen. De fikk omsider forklart Sander hvor de kom fra, og det ble greit, men så fikk han se at de hadde med en sekk med den ”tyske ørn” på. Den mente han måtte være den ”Tyske Vermachts” eiendom. Det ble omsider så de fikk fylle sekken med tafs, så det var sannsynligvis mest for å vise hvem som hadde makta, om noen skulle være i tvil om det.

Innledning
Tørring
Bjønnadalsberget
Steinfjellet
Buåsberget
Granheim
Glasemoan
Myrstad
Stamparberget
Hjellosen
Hjellanområdet 1
Hjellanområdet 2
Annet