søndag, 26.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Hjellanområdet 1

Forfatter: Jan Haraldsen

Gnr/bnr 384/1, 385/1, 385/3, 385/7:
Festningsanlegg:
Tyskerne bygde 3 festningsanlegg på Ner-Hjellan. To av anleggene ligger på høyden ovenfor gårdsbebyggelsen og ett i Prestaunet, 20-130 meter ovenfor gamle kongevei. Alle disse hadde skyteretning mot nord. Ett anlegg ble bygd i Nesselia, ute på berget mot Osen, og et på Osen sin grunn mot Hjelltrøa like nord for grensa mot Ner-Hjellan. Det antas at disse var mitraljøsestillinger. Anleggene ligger 60 – 75 m.o.h..
Utsiktstårn og vakthytter:
Oppe på Heståsen ble det bygd et utsiktstårn 12-15 meter høgt. Det ble laget av tømmer fra området omkring. Tett ved tårnet ble det bygd ei vakthytte på ca 30 m2. Tømmer til denne ble også tatt i området nær hytta. Ei lignende hytte ble bygd nede i Hilleråsen, omtrent på grensa mellom Ner-Hjellan og Hjelltrøa.
Heståsen ligger 220 m.o.h., og området i Hilleråsen der hytta lå ca 150 m.o.h..

Innledning
Tørring
Bjønnadalsberget
Steinfjellet
Buåsberget
Granheim
Glasemoan
Myrstad
Stamparberget
Hjellosen
Hjellanområdet 1
Hjellanområdet 2
Annet