fredag, 15.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Hjellanområdet 2

Forfatter: Jan Haraldsen

Hjellan høvleri. Foto: BHL

Høvleri og sagbruk:
Hjellan høvleri som ligger på Hjellberget nedenfor Øver-Hjellan, ble bygd før krigen, men der ble det høvlet materialer og spikret lemmer til brakker under krigen. 5 – 10 personer var tidvis i virksomhet på anlegget.
På Låtertangen var det et sagbruk som var bygd før krigen, men Gunnar Vada regner med at tyskerne også gjorde seg nytte av dette. Det var om lag samme bemanning der som på høvleriet.

Underminering av veien:
I Hjellnesberga og ved kaia på Hjellneset var riksveien underminert. Her var det derfor enkelt å stenge veien ved å fyre av sprengladningene som var beregna til denne bruke.

Innledning
Tørring
Bjønnadalsberget
Steinfjellet
Buåsberget
Granheim
Glasemoan
Myrstad
Stamparberget
Hjellosen
Hjellanområdet 1
Hjellanområdet 2
Annet