mandag, 27.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Befalsskoleelevane

Forfattar: Reidar Rostad

Forsamlingshuset Arbeideren - merket med pil. Foto: Beitstaden Historielag
Forsamlingshuset Arbeideren - merket med pil. Foto: Beitstaden Historielag

10. april kom befalsskolen frå Trondheim og soldatar frå eit laglederkurs på Rinnleiret og tok inn i forsamlingshuset Arbeideren. Det var 20 til 30 unge menn. Stemninga var dyster, og ein ung befalselev snakka til lokale frammøtte og klandra regjeringa, som hadde ført oss i krig med Tyskland. Andre var heilt tause. Dei unge soldatane drog til Følling dagen etter, frakta av lastebilar, der Eigil Haugen var ein av sjåførane. I Følling fekk dei ordre om å dra til Grong, der det skulle vera slept ned tyske fallskjermsoldatar. Dei drog dit nattes tid med halvt overklistra lykter for ikkje å bli oppdaga. Men alarmen om fallskjermsoldatar var falsk. Dei to lastebilsjåførane vart permiterte etter ei veke.

Innleiing
Befalsskoleelevane
Dei allierte stig i land
Allierte kjem til Beitstad
Meir alvor
Bomba ved Kvarving
Evakuering
Stor militær aktivitet i Sprova
Trefningen ved Hjellneset 1
Trefningen ved Hjellneset 2
Trefningar i Kvarvingsdalen 1
Trefningar i Kvarvingsdalen 2
Skyting ved Ner-Hjellan
Alliert tilbaketrekking