mandag, 27.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Skyting ved Ner-Hjellan

Forfattar: Reidar Rostad

Ner-Hjellan. Fjellanger Widerøebilde fra Steinkjer bibliotek.

Det kom allerte soldatar og slo leir nord for Ner-Hjellan. Ein tysk tropp dukka opp i hagen på Ner-Hjellan, og det kom til skyting. Det slo ned kuler i taket på Øver-Hjellan, og kyrne vart urolege og sleit seg. Tyskarane drog seg tilbake etter ei tid. Ein kjenner ikkje til at nokon vart drept eller såra i denne trefningen.

Samtidig med dette kom ein fransk alpejegerpatrulje med Tobby Rønning og Hartvik Elnan som kjentmenn på ski oppom Eldgårdene. Dei rende mot Holmvikaunet for å skyte over mot Hjellneset. Dei kom ikkje dit før tyskarane hadde returnert, og det kom ikkje til skyting.


Innleiing
Befalsskoleelevane
Dei allierte stig i land
Allierte kjem til Beitstad
Meir alvor
Bomba ved Kvarving
Evakuering
Stor militær aktivitet i Sprova
Trefningen ved Hjellneset 1
Trefningen ved Hjellneset 2
Trefningar i Kvarvingsdalen 1
Trefningar i Kvarvingsdalen 2
Skyting ved Ner-Hjellan
Alliert tilbaketrekking