søndag, 26.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

Alliert tilbaketrekking

Forfattar: Reidar Rostad

Minnetavle ved tidlegare Steinkjer gymnas.
Minnetavle ved tidlegare Steinkjer gymnas.

Dei allierte troppane heldt stillingane i Sprova heilt til beslutningen vart tatt om å trekke seg ut frå Namsos-området. Fasmer Dahl, språklærer ved gymnaset, møtte meg ved Velle skole. Han ville koma seg over fjellet til Bangsund for å møte dei allierte troppane. Han fekk låne ski, stavar og lue av meg. Men han kom nok for seint over. Om kvelden himmelfartsdag 2. mai vart dei engelske og franske troppane skipa ut frå Namsos. Mellom dei som gikk om bord for å bli frakta over til England, var Tobby Rønning frå Beitstad.

Ein sein kveldstime eit stykke ut i mai kom den store tyske bataljonen med infanteri, artilleri og militære kjøretøy på marsj nordover. No var vi okkupert.

Dei store snømengdene frå den strenge vinteren var smelta. Jorda låg berr og grå og venta på våronn. I samvirkebygget på Vellamelen kom ein gut til verda. Ein tysk soldat gløtta på døra og såg at han ikkje hadde noko der å gjera. Livet gikk sin gang.

Innleiing
Befalsskoleelevane
Dei allierte stig i land
Allierte kjem til Beitstad
Meir alvor
Bomba ved Kvarving
Evakuering
Stor militær aktivitet i Sprova
Trefningen ved Hjellneset 1
Trefningen ved Hjellneset 2
Trefningar i Kvarvingsdalen 1
Trefningar i Kvarvingsdalen 2
Skyting ved Ner-Hjellan
Alliert tilbaketrekking