lørdag, 21.05.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
 
 
 
 
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Husmannskontrakt

Forfatter: Olav Skevik

Eksempel på husmannskontrakt fra 1825. Det var Morten Welde, far til stortingsmann Ole Sivert Welde i Beitstad, som utstedte en kontrakt med livstidsfeste der de viktigste rettighetene og pliktene var slik.

Når plassen ikke var skilt ut fra gården, var det også gjerne slik at bonden åtte jorda der husa stod, men husmannen åtte husa. Plassfolka betalte gjerne litt leie for jorda og de hadde arbeidsplikt på gården. De fleste plassfolka hadde ingen kontrakt med bonden, men det fins en del kontrakter.
Denne kontrakten overfor var nokså typisk for forholdet mellom husmann og bonde. Viktige emner som hustømmer, hamning, arbeidsplikt og betaling vart regulert.

* En tolvfenning var knapt 700 m2 og vart rekna for et vanlig dagsverk.

Gjenrydding og nyrydding
Folketallet
Husmennene
Husmannskontrakt
Utviklinga
Eiendomsforholda
Åker og eng
Redskaper
Husa på gården
Fjord og fiske
Sagbruk og trelast
Gruver og gruvedrift
Reformasjon og Reformats
Beitstad prestegjeld
Stod prestegjeld
Kirkebøkene
Konfirmasjonen
Skole blir innført
Fast skole i Beitstad
Håkkaøra – tidlig sentrum
Steinkjergården
Militærvesenet
Sannan
Folkestyre