lørdag, 21.05.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
 
 
 
 
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Utviklinga

Forfatter: Olav Skevik

Ut fra den kunnskapen vi har i dag, går det an å sette opp en tabell over utviklinga av husmannsvesenet i Steinkjer. Men det er like ens her som med folketallet, talla er usikre og de er mer usikre dess lenger tilbake i tid en kommer.

* Gjelder den delen av prestegjeldet som i dag hører med til Steinkjer kommune.

Talla i tabellen gjelder de vi kaller husmenn med jord. Det var langt de fleste i Steinkjer, men noen få husmenn uten jord og strandsittere kan vi også finne i kildene. De fleste av dem var vel handverkere eller fiskere.
Midt på 1800-tallet var det langt flere husmenn enn bønder i Steinkjer, for eksempel var det 457 husmenn i Sparbu i 1865 mot 248 bønder. Da var husmannsfamiliene blitt en tallrik underklasse. Slik var det neppe 150 år før med få husmenn som ofte var i slekt med naboene på gårdene.

Gjenrydding og nyrydding
Folketallet
Husmennene
Husmannskontrakt
Utviklinga
Eiendomsforholda
Åker og eng
Redskaper
Husa på gården
Fjord og fiske
Sagbruk og trelast
Gruver og gruvedrift
Reformasjon og Reformats
Beitstad prestegjeld
Stod prestegjeld
Kirkebøkene
Konfirmasjonen
Skole blir innført
Fast skole i Beitstad
Håkkaøra – tidlig sentrum
Steinkjergården
Militærvesenet
Sannan
Folkestyre