lørdag, 21.05.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
 
 
 
 
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Eiendomsforholda

Forfatter: Olav Skevik

Bilde av originaldokument som viser eiendomsforhold, landskyld og tiende på Ol (Aal) i Øver-Kvam i 1668. (Klikk på bildet).

Omkring 1600 var de aller fleste bøndene leilendinger, det gjelder både for Norge og Steinkjer. Det betydde at bøndene måtte betale leieavgift for bruken jorda, det som hette landskyld. Utover på 15-1600-tallet kom også ekstra avgifter tredjekvart år og tiendekvart år. I tillegg til større skatter betydde disse avgiftene større press på bøndene enn tidlig på 1500-tallet.

Kongen og lokalkirkene åtte mye jord etter reformasjonen. Generelt var utviklinga slik at kongen måtte selge mye jord etter krigene i 1650-åra, de var dyre. Det samme gjentok seg etter nye kriger, i 1670-åra og først på 1700-tallet. På 1600-tallet og tidlig på 1700-tallet var det gjerne borgere og embetsmenn som kjøpte. Litt ut på 1700-tallet og tidlig på 1800-tallet kjøpte så leilendingene gårdene, ofte kunne de bli delt også. Da først var storparten av bøndene sjøleiere, og bygdene kom til å bestå av bønder, husmenn og familiene deres. Og så var det noen få andre, sorenskriver, fut, prest og noen offiserer. Disse satt ofte på de beste gårdene.

De fleste gårdene i Steinkjer er eksempel på denne generelle utviklinga, men rundt sentrum kunne det gå litt lenger før brukerne vart eiere. Bardal i Sør-Beitstad, gården med de kjente helleristningene, kan være et tilfeldig eksempel. Gården var gammelt erkebispegods som gikk over til kongen ved reformasjonen, sist i 1720-åra vart gården solgt på krongodsauksjon og Hornemannfamilien åtte den noen år. Brukeren kjøpte gården i 1736.

Gjenrydding og nyrydding
Folketallet
Husmennene
Husmannskontrakt
Utviklinga
Eiendomsforholda
Åker og eng
Redskaper
Husa på gården
Fjord og fiske
Sagbruk og trelast
Gruver og gruvedrift
Reformasjon og Reformats
Beitstad prestegjeld
Stod prestegjeld
Kirkebøkene
Konfirmasjonen
Skole blir innført
Fast skole i Beitstad
Håkkaøra – tidlig sentrum
Steinkjergården
Militærvesenet
Sannan
Folkestyre