fredag, 15.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
 
 
 
 
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Redskaper

Forfatter: Olav Skevik

Grindplog fra Beitstad. (Egge Museum). Foto: Harald Duklæt

Bedre redskaper førte til større avlinger. Gafler og spader av tre gikk ikke av bruk, men fikk jernbeslag. Fraugafler med jerntinder kom ikke før i siste del av 1800-tallet. De hadde ploger, grindploger, men bare skjæret og ristillen var av jern, resten var tre. Jernploger med vridd veltefjøl hører seinere tider til. 1700-tallets plog egna seg neppe til mer enn å pløye gammel åker.

Schøning nevner treskemaskiner i 1770-åra, det ser ut som det kan være hestevandring. Ellers er det moderne treskeverket er et resultat av den industrielle revolusjon i England på slutten av 1700-tallet. Alt i 1813 kom en slik moderne innretning til By i Egge. Bedre kuraser var også viktig for å auke melk- og osteproduksjon. Proprietær David Andreas Gram på Vibe døde i 1831, og i skiftet etter han er det nevnt to verdifulle kyr av irsk rase, Hebinda og Britanick. Henrik Fosnes i Beitstad var påvirka av Hans Barliens opplysningsarbeid, søkte kunnskap og gikk på Jakob Sverdrups ”Agerdyrkningsseminar” på Sem i Borre. Etter eksamen i 1831 kom han heim og anla bl.a. en stor frukthage på gården. Der dreiv han også dyrkingsforsøk.

Gjenrydding og nyrydding
Folketallet
Husmennene
Husmannskontrakt
Utviklinga
Eiendomsforholda
Åker og eng
Redskaper
Husa på gården
Fjord og fiske
Sagbruk og trelast
Gruver og gruvedrift
Reformasjon og Reformats
Beitstad prestegjeld
Stod prestegjeld
Kirkebøkene
Konfirmasjonen
Skole blir innført
Fast skole i Beitstad
Håkkaøra – tidlig sentrum
Steinkjergården
Militærvesenet
Sannan
Folkestyre