fredag, 15.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
 
 
 
 
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Reformasjon og Reformats

Forfatter: Olav Skevik

Mære kirke har vært i bruk i prestegjeldet i mange hundre år. Men kirka endra karakter inne etter reformasjonen. Prekestol og altertavle er fra 1600-tallet og første orgelet kom i 1770-åra. Foto: Harald Duklæt.

Ved reformasjonen i 1537 forlot vi katolisismen og innførte Luthers protestantiske lære. Nå skjedde nok ikke overgangen til ny lære på dagen. De fleste gamle prestene fortsatte i embetet og prøvde å forkynne den nye læra, trulig skjedde det i Steinkjer også like ens som på Inderøya og i Verdalen, men vi har ikke noe bevis for det.

Ved reformasjonen gikk alt sentralkirkelig gods (for eksempel bispe- og klostergods) over til staten, men utover bygdene fikk kirkene og prestene beholde godset sitt. Det skulle, som før, gå til prestelønn og vedlikehold av kirkene. Men det skulle fort vise seg å være behov for gjennomgang av geistlig administrasjon, tallet på kirker osv. I Trøndelag vart dette gjort av en kommisjon som reiste rundt i distrikta, og det er resultatet av arbeidet til denne kommisjonen som er kjent som Reformatsen av 1589.

I Sparbu prestegjeld var det tre kirker, Mære, Henning og Skei (i Ogndalen). Kommisjonen bestemte at det skulle være preke hver søndag på Mære, i Skeikirka to helligdager etter hverandre og i Henning tredjehver helg. Dette betydde at presten måtte ha hjelp av en kapellan.

Gjenrydding og nyrydding
Folketallet
Husmennene
Husmannskontrakt
Utviklinga
Eiendomsforholda
Åker og eng
Redskaper
Husa på gården
Fjord og fiske
Sagbruk og trelast
Gruver og gruvedrift
Reformasjon og Reformats
Beitstad prestegjeld
Stod prestegjeld
Kirkebøkene
Konfirmasjonen
Skole blir innført
Fast skole i Beitstad
Håkkaøra – tidlig sentrum
Steinkjergården
Militærvesenet
Sannan
Folkestyre