fredag, 15.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
 
 
 
 
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Beitstad prestegjeld

Forfatter: Olav Skevik

Altertavla i Solberg-kirka i Beitstad er fra 1662. Da ny kirke var bygd i 1869, vart ikke denne altertavla fra den gamle kirka flytta over, den kom tilbake først på 1930-tallet. Foto: Harald Duklæt.

I Beitstad prestegjeld var det fire kirker, Solberg, Lagtu, Kirkreit (i Malm) og Elda (på Namdalseidet). I Solberg-kirka skulle det være gudstjeneste to helligdager etter hverandre og på Kirkreit tredjehver helg. På Namdalseidet skulle det være preke tre helger etter hverandre og på Lagtu hver fjerde helligdag. Denne fordelinga gjorde det også nødvendig med to prester, soknepresten måtte holde kapellan og gi fri kost og 8 daler til lønn. Det var samme vilkår som i Sparbu.

Kommisjonen la ikke ned noen kirke i Beitstad, men kirka på Lagtu vart lagt ned seinere, i 1670-åra. Her var det også slik at kirka for det ene soknet stod på Kirkreit til den vart flytta til Bartnes etter midten av 1600-tallet. I 1850 vart det bestemt at kirka skulle ligge på Malmgården. Samtidig vart soknegrensa regulert slik at sundet vart grensa, før hadde soknegrensa kryssa sundet.

Gjenrydding og nyrydding
Folketallet
Husmennene
Husmannskontrakt
Utviklinga
Eiendomsforholda
Åker og eng
Redskaper
Husa på gården
Fjord og fiske
Sagbruk og trelast
Gruver og gruvedrift
Reformasjon og Reformats
Beitstad prestegjeld
Stod prestegjeld
Kirkebøkene
Konfirmasjonen
Skole blir innført
Fast skole i Beitstad
Håkkaøra – tidlig sentrum
Steinkjergården
Militærvesenet
Sannan
Folkestyre