fredag, 15.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
 
 
 
 
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Stod prestegjeld

Forfatter: Olav Skevik

Kvam gamle kirke 1671 - 1876. Tegning av Egil Nilsen. Rettigheter Kvam historielag.
Kvam gamle kirke 1671 - 1876. Tegning av Egil Nilsen. Rettigheter Kvam historielag.

I Stod prestegjeld gjorde Reformatsen større forandringer enn i Sparbu og Beitstad. Mye tyder på at Egge, Følling og Stod (For sokn) hørte med til Sparbu prestegjeld fra gammelt av mens Kvam og Kirkol var en del av Snåsa i geistlig inndeling. Derfor kan Stod være et relativt nytt prestegjeld tidlig på 1500-tallet. I alle fall flytta Reformatsen kirkene på Kvam og Kirkol fra Snåsa til Stod prestegjeld slik at det vart fem kirker i det siste.
I dette prestegjeldet skulle det nå være preke annahver helg i Stod og Egge, i Kvam to helligdager etter hverandre, i Følling tredjehver helg og i Kirkol fjerdehver. Dette betydde at det måtte til to prester i Stod også mens det var nok med en på Snåsa. Kirka, eller det var vel helst et kapell, på Kirkol vart nedlagt i 1692.

Bortsett fra i Stod vart det ikke store forandringer etter 1589 i Steinkjer, i nabobygdene Inderøy og Verdal skjedde det mer da flere kirker vart nedlagt. Men overalt i bygdene på Innherred skulle systemet etter Reformatsen bli stående i lang tid. Det skjedde ikke mange forandringer på 300 år.
Det skjedde heller ikke mye med sjølve ordninga av gudstjenestene. Etter reformasjonene måtte det komme noe nytt, kirkeordinansen av 1539. Den vart avløst av kirkeritualet fra 1685 som gjaldt heilt til 1889. Ennå i dag er gudstjenestene nokså lik opplegget fra 1539.

Gjenrydding og nyrydding
Folketallet
Husmennene
Husmannskontrakt
Utviklinga
Eiendomsforholda
Åker og eng
Redskaper
Husa på gården
Fjord og fiske
Sagbruk og trelast
Gruver og gruvedrift
Reformasjon og Reformats
Beitstad prestegjeld
Stod prestegjeld
Kirkebøkene
Konfirmasjonen
Skole blir innført
Fast skole i Beitstad
Håkkaøra – tidlig sentrum
Steinkjergården
Militærvesenet
Sannan
Folkestyre