lørdag, 21.05.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
 
 
 
 
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kirkebøkene

Forfatter: Olav Skevik

Faksimile av den første kirkeboka fra Stod. Det meste er ganske uleselig her, men Stod 1688 - 1759 er synlig oppe til høyre. Boka er nå tilgjengelig (og mer leselig) på internett. (Klikk på bildet).

Alle som arbeider med slektshistorie, bruker kirkebøkene som viktige kilder. Der er det innført dåp, begravelser, vielser osv. slik at vi får kunnskap om enkeltpersoner. Før kirkebøkene er slik kunnskap langt mer tilfeldig og usikker.

Alt i 1646 kom det ei forordning om at prestene skulle føre kirkebøker, men kirkebøkene for prestegjelda i Steinkjer er langt yngre. Kirkeboka for Stod er likevel ei av de eldste i landet, den starter i 1688, i Beitstad starter den i 1722 og i Sparbu er det lite å finne før i 1746. For alle tre prestegjelda er kirkebøkene noenlunde sammenhengende etter starten, men det fins mangler.

Mange lokalhistorikere har besøkt arkiva og skrevet av kirkebøkene for områda de har arbeidd med. Nå er det enklere å finne opplysningene. Riksarkivet har lagt ut alle kirkebøkene på internett, så nå kan vi lese dem i vår egen stue så framt vi har tilgang til nettet. Men vi må lære oss gotisk handskrift for å forstå det som står.

Gjenrydding og nyrydding
Folketallet
Husmennene
Husmannskontrakt
Utviklinga
Eiendomsforholda
Åker og eng
Redskaper
Husa på gården
Fjord og fiske
Sagbruk og trelast
Gruver og gruvedrift
Reformasjon og Reformats
Beitstad prestegjeld
Stod prestegjeld
Kirkebøkene
Konfirmasjonen
Skole blir innført
Fast skole i Beitstad
Håkkaøra – tidlig sentrum
Steinkjergården
Militærvesenet
Sannan
Folkestyre