fredag, 15.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
 
 
 
 
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Konfirmasjonen

Forfatter: Olav Skevik

Faksimile fra kirkeboka som viser navna på de 10 første ungdommene som ble konfirmert i Beitstad i året 1736. (Klikk på bildet).

Etter Luthersk lære er ikke konfirmasjonen et sakramente på samme måte som i katolisismen. Men etter reformasjonen fortsatte prestene med undervisning i barnelærdommen i siste del av preka, og klokker og prest skulle undervise de unge en gang i uka, gjerne i heimene. Før 1736 vart ungdommene prøvd i bibelkunnskap første gang de gikk til alters.
Flere geistlige foreslo tidlig på 1700-tallet ei ny ordning som skulle forberede de unge til altergangen. En av forslagsstillerne var biskop Peder Hersleb, den mest kjente av den store presteslekta Hersleb fra Stod.

Det nye i 1736 var den fastsatte seremonien i kirka, dessuten skulle undervisninga skje samla for alle konfirmantene i kirka eller prestegården. I Stod vart 16 personer konfirmerte første året, i 1736, i Beitstad var det 10, fire gutter og seks jenter. I Sparbu kjenner vi ikke konfirmantene før i 1746, da var det til sammen 39 konfirmanter, 26 i Mære sokn, 8 i Ogndalen og 5 i Henning. Nesten alle var mellom 16 og 18 år gamle, den eldste var ”Joen Larsøn find” på 20 år. Han blir da et eksempel på samene i distriktet. Fra skriftlige kilder veit vi at det fans samer i Oftenåsen og Volhaugen fra slutten av 1600-tallet, men de kan ha vært her lenge før. Det gjelder også samene på Fosenhalvøya som hørte til Beitstad prestegjeld.

Konfirmasjonen kom til å få ei sentral stilling som en viktig overgangsrite fra barn til voksen i alle år framover. Den førte også med seg større kunnskapsnivå blant folk og pekte framover mot innføring av skolen i 1739.

Gjenrydding og nyrydding
Folketallet
Husmennene
Husmannskontrakt
Utviklinga
Eiendomsforholda
Åker og eng
Redskaper
Husa på gården
Fjord og fiske
Sagbruk og trelast
Gruver og gruvedrift
Reformasjon og Reformats
Beitstad prestegjeld
Stod prestegjeld
Kirkebøkene
Konfirmasjonen
Skole blir innført
Fast skole i Beitstad
Håkkaøra – tidlig sentrum
Steinkjergården
Militærvesenet
Sannan
Folkestyre