fredag, 15.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
 
 
 
 
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Håkkaøra – tidlig sentrum

Forfatter: Olav Skevik

Husmenn under Steinkjer og Egge (fra landkommisjonen 1661). (Klikk på bildet).

Midt på 1600-tallet fans det en del husmenn både under Steinkjergården og under Egge, de siste holdt vel til i Bogen. Sannsynligvis var dette fiskere og håndverkere, to er kalt skredder, en skomaker og en kipper (bøkker). På sørsida budde de sikkert nede på ”Steinkjerstranden” som seinere vart kalt Håkkaøra.

Dette var sentrum og trafikknutepunkt til langt ut på 1800-tallet. Her hadde fiskerne nausta sine, her var det ferjeleie, og her møttes landevegen fra Sparbu med fjorden og elva. Dette vart et tidlig sentrum i byen. Omkring 1700 kjenner vi til at Sabina von Graboe dreiv noe handel, der det trulig var et lite handelssted før også. I 1708 klaga hun over ulovlig konkurranse fra andre som solgte viktige varer som ”Øll, Tobak, Brændevin og andet saadant.” Vareutvalget tyder på at det salget også har foregått på Håkkaøra.

Gjenrydding og nyrydding
Folketallet
Husmennene
Husmannskontrakt
Utviklinga
Eiendomsforholda
Åker og eng
Redskaper
Husa på gården
Fjord og fiske
Sagbruk og trelast
Gruver og gruvedrift
Reformasjon og Reformats
Beitstad prestegjeld
Stod prestegjeld
Kirkebøkene
Konfirmasjonen
Skole blir innført
Fast skole i Beitstad
Håkkaøra – tidlig sentrum
Steinkjergården
Militærvesenet
Sannan
Folkestyre