lørdag, 21.05.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
 
 
 
 
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

Folkestyre

Forfatter: Olav Skevik

Minnesteinen over to av Eidsvollsmennene fra Beitstad på den gamle kirkegården (de to som var beitstøer). Den tredje, sokneprest Middelfart, flytta fra bygda alt i 1815. Foto: Harald Duklæt

Fra reformasjonen til 1814 var det kongen og hans menn som styrte i Steinkjer like ens som i resten av landet. Grunnloven fra 1814 bygde på nye tanker, det var folket som skulle styre, kongen og hans menn fikk makt fra folket. I riksforsamlinga på Eidsvoll deltok tre menn fra Beitstad: Ulrik Middelfart var sokneprest i bygda, Sivert Bratberg var bonde og lærer på den nye fastskolen og Daniel Skevik representerte militæret, 1. Trondhjemske infanteriregiment. De tre var de nordligste i forsamlinga. Det står en minnestein over to av dem på den gamle kirkegården i Beitstad.

Folkestyret vart ført videre med formannskapslovene fra 1837. Disse innførte kommunestyre og formannskap i hvert prestegjeld. Kommunene bygde dermed på den gamle inndelinga i prestegjeld i starten, seinere har det jo kommet mange forandringer.
I Beitstad vart kommunestyret konstituert i første møtet på Ner-Velle 9. oktober 1837, Jakob Velle vart første ordfører. Tilsvarende møte for Sparbu vart holdt på Sem 14. november der de valgte Johan Chr. Schiefloe til ordfører. I Stod holdt de første møtet på Åsan 6. november og P.R. Lyng vart valgt til ordfører. Han var jurist og budde på Gjevran.

Gjenrydding og nyrydding
Folketallet
Husmennene
Husmannskontrakt
Utviklinga
Eiendomsforholda
Åker og eng
Redskaper
Husa på gården
Fjord og fiske
Sagbruk og trelast
Gruver og gruvedrift
Reformasjon og Reformats
Beitstad prestegjeld
Stod prestegjeld
Kirkebøkene
Konfirmasjonen
Skole blir innført
Fast skole i Beitstad
Håkkaøra – tidlig sentrum
Steinkjergården
Militærvesenet
Sannan
Folkestyre