tirsdag, 18.05.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

- torv

Forfatter: Harald Duklæt

Torvtak med torvvol. Det nederste neverlaget krøller seg rundt enden på taktroa og lager er dryppnese. Torvvolen er også beskyttet med never (Egge Museum). Foto: Harald Duklæt.

På taktroa ble det først lagt flere lag med bjørkenever – minst seks lag, gjerne mer enn det dobbelte. Nevra ble ikke festet, så det var en fordel at taktroa var ujevn. Leggingen startet nedenfra, og det første laget stakk ut over kanten. Videre oppover ble alle neverbitene lagt med overlapping. Neverlagene ble holdt fast av torva som ble lagt over etter hvert som arbeidet skred frem. Dersom det ble brukt ett lag torv ble den lagt med rotsida opp. Brukte en to lag skulle det nederste gjerne være myrtorv. Denne ga bedre drenering og isolasjon. Ble det brukt vanlig torv ble den lagt med rotsida opp. Over ble det lagt et lag med rotsida ned. Nede på takskjegget ble det montert torvvol for å hindre at torva seig ned. Denne kunne skjermes med never eller en røytstokk.

Bandhake
Bandkniv
Barkrisser
Beitski
Bile
Bindhake (hake)
Buehøvel
Bøkring og lagging
Diksel
Drager
Drivholt og klubbe
Dymling
Dørstokk
Findalslaft
Fjerdingsrøst
Fjærhøvel
Gauken
Gaupstokk
Gavl
Gradsag
Grindsag
Grunnhøvel
Halvklovning
Hammer
Hjelpegutt.
Høvelbenk
Jern - ulike typer
Kalking - hvitting
Kamlaft - kamnov
Kanting av stokk
Kinning
Kinnunger
Krossflak
Lafteknute, laftehals, laftehode
Luselaft, låvetømring
Margsprenging
Medrag
Medfar, medragshøvel
Navar
Nothøvel
Nov
Novarm
Oksehøvel
Omfar
Pjål
Profilhøvler
Raft og raftestokk
Raftesperre
Rapping
Raustmora
Rubank, langhøvel
Røing med bile
Semshøvel
Sinklaft - sinknov
Skottbenk
Skrubbhøvel
Skrutvinge
Sleppvegg, lavegg
Snorslå
Spenneknekt
Sperrer - hanebjelke
Sponskaver, skjøve
Sponskaver av jern
Sprengstol, sperrebukk
Strekkfisk
Strekmått
Su
Syllstokk
TAK
- mønsåstaket
- sperretaket
- åstak
TAKTEKKING
- kavletak
- torv
- spon
- skifer
- teglstein
Teksel - huløks
Torvvol
Torvvolskrok
Treungsrøst
Tønnevinde
Underbunad
Verktøykiste
Vater
Ås, mønsås