torsdag, 16.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Hjerteskjærende gjensyn

Forfatter: Torbjørn Garberg

Dystert gjensyn med hjemmet. Foto: Gunnar Røgeberg

Det røde skjæret på himmelen fra bybrannen (og røyken) var synlig langt oppover Ogndal. Svært mange av Steinkjers innbyggere (kanskje rundt 1500 mennesker) var innlosjert på forskjellige steder i Ogndal under og etter bombingen av byen. De evakuerte bymenneskene ble tatt godt vare på. På en gård i Ogndal ble det en av dagene servert middag til 65 personer. På vegne av de evakuerte sto fargermester Olaf Berg frem etter messen i Skei kirke 15. juni 1940 med en dypfølt takk for både hjerterom og husrom. Steinkjerfolk hadde fått erfare sannheten i det gamle ordet om at ”Når nøden er størst, er hjelpen nærmest”.

Hjelp kom det ellers både fra fjern og nær i tiden etter bomberegnet som ødela Steinkjer. I Oslo satte prost Myrstad seg i spissen for en hjelpeaksjon. På det første møtet ble det samlet inn 8000 kroner – en stor sum på den tiden. Den 2. juni 1940 ble det arrangert en matine i Oslo til inntekt for de skadelidte i Steinkjer. Der var det opptreden av bl.a. Wenche Foss og Lalla Carlsen.

Det var hjerteskjærende for de evakuerte å vende tilbake til ruinbyen Steinkjer for å lete i ruinene. Det var lite av verdi å finne. Og hvor skulle de skaffe seg tak over hodet? De få gjenværende husene ble tett befolket, og andre provisoriske løsninger måtte finnes. Mange fikk fortsette å bo i Ogndal.

Steinkjer før bombingen i 1940
Krigen rykker nærmere
Den første flyalarmen
Byen evakueres
Søndag 21. april 1940
Byen brant ned
Etter bombingen
Hjerteskjærende gjensyn
Deutsche Wehrmacht overtar
Sannanbygget som rådhus
Improvisasjon måtte til
Tyskerne dominerte bybildet
Steinkjer blir brakkeby
Byplanlegging
Symmetri
”Svenskby’n”
Sørsia
Dagliglivet i krigsårene
Hamstring var forbudt
Legitimasjon måtte forevises
Forbudt å lytte på radio
Frelsesarmeen fikk fortsette
Det meste var ulovlig
Folkelig motstandsånd
Viktig kunngjøring
Tagging av motstandssymboler
Humor som motstandsvåpen
Strengt forbudt å flykte
Fluktrute fra Steinkjer
Peder Elvereng var hovedlos
”Røm straks”
Kurervirksomhet
De havnet på Falstad
Flukten fra Falstad
Forberedelse til fredstid
Radioservice på forhånd
”God morgen, mitt navn er Odd Wist”
Hujing og piping
Frihetsjubel
Gjenreisingen startet i 1946
Håndmakt, hest og bikkvogn
Noen milepeler
Var Steinkjer blitt en vakker by?