søndag, 24.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Sannanbygget som rådhus

Forfatter: Torbjørn Garberg

1940. Nyreiste brakker langs Kongens gate. Sannanbygget i bakgrunnen. Foto i privat eie.
1940. Nyreiste brakker langs Kongens gate. Sannanbygget i bakgrunnen. Foto i privat eie.

Det var lite av verdi å finne i ruinene. Flammene hadde gjort grundig arbeid. Fortvilelsen må ha vært stor, men livet måtte gå videre. Sannanbygget var i behold. Der bodde rådmann Kokaas. Hans leilighet ble raskt gjort om til et slags rådhus, hvor fortvilte innbyggere kunne søke råd og hjelp. Alt måtte improviseres. De kommunale arkivene var gått tapt. Telefon– og telegrafsambandet med omverdenen var brutt, men ble nå provisorisk gjenopprettet i kjelleren i Sannanbygget. Handelsstanden i Steinkjer var ikke rådløs. Kort tid etter at byen brente ned, var kjøp og salg i gang i improviserte lokaler i Sannanbygget. I noen dager fungerte Sannanbygget – ifølge rådmannen – som et slags stormagasin.

Steinkjer før bombingen i 1940
Krigen rykker nærmere
Den første flyalarmen
Byen evakueres
Søndag 21. april 1940
Byen brant ned
Etter bombingen
Hjerteskjærende gjensyn
Deutsche Wehrmacht overtar
Sannanbygget som rådhus
Improvisasjon måtte til
Tyskerne dominerte bybildet
Steinkjer blir brakkeby
Byplanlegging
Symmetri
”Svenskby’n”
Sørsia
Dagliglivet i krigsårene
Hamstring var forbudt
Legitimasjon måtte forevises
Forbudt å lytte på radio
Frelsesarmeen fikk fortsette
Det meste var ulovlig
Folkelig motstandsånd
Viktig kunngjøring
Tagging av motstandssymboler
Humor som motstandsvåpen
Strengt forbudt å flykte
Fluktrute fra Steinkjer
Peder Elvereng var hovedlos
”Røm straks”
Kurervirksomhet
De havnet på Falstad
Flukten fra Falstad
Forberedelse til fredstid
Radioservice på forhånd
”God morgen, mitt navn er Odd Wist”
Hujing og piping
Frihetsjubel
Gjenreisingen startet i 1946
Håndmakt, hest og bikkvogn
Noen milepeler
Var Steinkjer blitt en vakker by?