torsdag, 16.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Improvisasjon måtte til

Forfatter: Torbjørn Garberg

Fiskehandler Alf Eriksen uten fiskebutikk. Foto: Foreningen Gamle Steinkjer.
Fiskehandler Alf Eriksen uten fiskebutikk. Foto: Foreningen Gamle Steinkjer.

Det første formannskapsmøtet i Steinkjer etter den tyske okkupasjonen ble holdt allerede 7. mai 1940. Der ble det vedtatt at byens evakuerte befolkning kunne få ta ut varer på kommunens regning. Og allerede 1. juni 1940 var ca. 15 kjøpmenn i gang med forretningsvirksomhet under høyst improviserte forhold. Noen etablerte seg i de få bygningene som ikke var brent ned. Noen rigget til butikklokaler ved å legge tak på gjenstående kjellermurer. Noen drev handel fra sengekanten i sine private hjem i utkanten av byen. I løpet av sommeren ble det i området ved Steinkjer skole og ved torvet reist et stort antall brakker som ble tatt i bruk av forretningsdrivende og av håndverkere. Det ble også satt opp noen boligbrakker, men storparten av byens innbyggere manglet fremdeles husrom innenfor bygrensa.

Optimist - tross alt. Foto: Foreningen Gamle Steinkjer.

Steinkjer før bombingen i 1940
Krigen rykker nærmere
Den første flyalarmen
Byen evakueres
Søndag 21. april 1940
Byen brant ned
Etter bombingen
Hjerteskjærende gjensyn
Deutsche Wehrmacht overtar
Sannanbygget som rådhus
Improvisasjon måtte til
Tyskerne dominerte bybildet
Steinkjer blir brakkeby
Byplanlegging
Symmetri
”Svenskby’n”
Sørsia
Dagliglivet i krigsårene
Hamstring var forbudt
Legitimasjon måtte forevises
Forbudt å lytte på radio
Frelsesarmeen fikk fortsette
Det meste var ulovlig
Folkelig motstandsånd
Viktig kunngjøring
Tagging av motstandssymboler
Humor som motstandsvåpen
Strengt forbudt å flykte
Fluktrute fra Steinkjer
Peder Elvereng var hovedlos
”Røm straks”
Kurervirksomhet
De havnet på Falstad
Flukten fra Falstad
Forberedelse til fredstid
Radioservice på forhånd
”God morgen, mitt navn er Odd Wist”
Hujing og piping
Frihetsjubel
Gjenreisingen startet i 1946
Håndmakt, hest og bikkvogn
Noen milepeler
Var Steinkjer blitt en vakker by?