torsdag, 16.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Tyskerne dominerte bybildet

Forfatter: Torbjørn Garberg

Veibrua mellom Nordsia og Sørsia var krigsskadet. Foto: Foreningen Gamle Steinkjer.

Arbeidet med å beregne krigserstatning kom tidlig i gang. Representanter for Krigsskadetrygden åpnet kontor på Øvre Skjefte 27. juni 1940. Oppgjøret ble ferdig i løpet av et par måneder, og utbetalingen av erstatning ble påbegynt. I bystyremøtet 26. juli ble skadene på hus anslått til 15 millioner førkrigskroner. Det var gått tapt innbo og løsøre for 6-8 millioner kroner, mens det ennå ikke forelå noen beregning over tapte varelagre.

Tyskerne hadde allerede i juni sørget for å utbedre den ødelagte brua over Steinkjerelva. De kalte brua ”Gefreiter Nachreiner Brücke”. Torget i byen var nå blitt til ”Pinneberg Platz”, og tyskerne hadde innført strenge restriksjoner. Fra og med 29. mai hadde sivilpersoner bare lov til å ferdes utendørs i Steinkjer fra kl. 05.00 til kl. 23.00. Bevæpnede tyske vaktposter passet på at bestemmelsene ble overholdt. Under krigen ble Steinkjer - som befolkningen sa – et ”tyskerhøl”. På det meste var det ca. 5000 tyske okkupanter i Steinkjerområdet. De bodde i militære brakker – som det måtte bygges flere og flere av på Steinkjersannan. Utover mot Figgabrua ble det reist mange brakkestaller. Tyskerne hadde mange hester.

Norske borgere. Tyske skilt. Foto: Foreningen Gamle Steinkjer.

Ein deutscher Soldat. Zwei Pferde. Foto: Privat eie.

Steinkjersannan ble raskt bygd ut med "tyskerbrakker". Foto: Aage Langhammer. Privat eie.

Brakkestaller ved Figgabrua. Foto: Aage Langhammer. Privat eie.

Steinkjer før bombingen i 1940
Krigen rykker nærmere
Den første flyalarmen
Byen evakueres
Søndag 21. april 1940
Byen brant ned
Etter bombingen
Hjerteskjærende gjensyn
Deutsche Wehrmacht overtar
Sannanbygget som rådhus
Improvisasjon måtte til
Tyskerne dominerte bybildet
Steinkjer blir brakkeby
Byplanlegging
Symmetri
”Svenskby’n”
Sørsia
Dagliglivet i krigsårene
Hamstring var forbudt
Legitimasjon måtte forevises
Forbudt å lytte på radio
Frelsesarmeen fikk fortsette
Det meste var ulovlig
Folkelig motstandsånd
Viktig kunngjøring
Tagging av motstandssymboler
Humor som motstandsvåpen
Strengt forbudt å flykte
Fluktrute fra Steinkjer
Peder Elvereng var hovedlos
”Røm straks”
Kurervirksomhet
De havnet på Falstad
Flukten fra Falstad
Forberedelse til fredstid
Radioservice på forhånd
”God morgen, mitt navn er Odd Wist”
Hujing og piping
Frihetsjubel
Gjenreisingen startet i 1946
Håndmakt, hest og bikkvogn
Noen milepeler
Var Steinkjer blitt en vakker by?