torsdag, 16.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Byplanlegging

Forfatter: Torbjørn Garberg

Slik skulle den nye Kongens gate bli. Fra byplan 1943.
Slik skulle den nye Kongens gate bli. Fra byplan 1943.

Steinkjer var ikke den eneste byen som ble bombet sønder og sammen av tyskerne våren 1940. En rekke byer og tettsteder – deriblant Namsos – led samme skjebne. De gamle byplanene var de fleste stedene blitt flammenes rov. For Steinkjers vedkommende var det behov for å få tegnet en helt ny by – bokstavelig talt fra helt bar bakke.

Arbeidet med planleggingen kom overraskende fort i gang. Det skjedde på statens bekostning i regi av ”Brente Steders Regulering” – et organ som ble opprettet av Administrasjonsrådet 1. juli 1940, med NTH-professoren Sverre Pedersen som leder. Han var arkitekt – og Norges fremste ekspert på byplanlegging.

Det første planutkastet for Steinkjer forelå allerede 10. september 1940. Ny reguleringsplan for byen ble stadfestet av Departementet 28. oktober 1942, men da hadde de tyske makthaverne alt nedlagt forbud mot privat byggevirksomhet. Gjenreisingen av byen var dermed utsatt på ubestemt tid – i praksis til etter krigens slutt. Da ble det utarbeidet en ny reguleringsplan for Steinkjer. Den forelå i februar 1946 og artet seg stort sett som en blåkopi av planen fra 1942.

Steinkjer før bombingen i 1940
Krigen rykker nærmere
Den første flyalarmen
Byen evakueres
Søndag 21. april 1940
Byen brant ned
Etter bombingen
Hjerteskjærende gjensyn
Deutsche Wehrmacht overtar
Sannanbygget som rådhus
Improvisasjon måtte til
Tyskerne dominerte bybildet
Steinkjer blir brakkeby
Byplanlegging
Symmetri
”Svenskby’n”
Sørsia
Dagliglivet i krigsårene
Hamstring var forbudt
Legitimasjon måtte forevises
Forbudt å lytte på radio
Frelsesarmeen fikk fortsette
Det meste var ulovlig
Folkelig motstandsånd
Viktig kunngjøring
Tagging av motstandssymboler
Humor som motstandsvåpen
Strengt forbudt å flykte
Fluktrute fra Steinkjer
Peder Elvereng var hovedlos
”Røm straks”
Kurervirksomhet
De havnet på Falstad
Flukten fra Falstad
Forberedelse til fredstid
Radioservice på forhånd
”God morgen, mitt navn er Odd Wist”
Hujing og piping
Frihetsjubel
Gjenreisingen startet i 1946
Håndmakt, hest og bikkvogn
Noen milepeler
Var Steinkjer blitt en vakker by?