torsdag, 16.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

”Svenskby’n”

Forfatter: Torbjørn Garberg

Svenskebyen reiser seg. I forgrunnen bygges Otto Sverdrups vei, bak sykkelen starter Nedre Ringvei, mellom 2. og 3. hus starter Ragnhildveien. Foto: Aage Langhammer.
Svenskebyen reiser seg. I forgrunnen bygges Otto Sverdrups vei, bak sykkelen starter Nedre Ringvei, mellom 2. og 3. hus starter Ragnhildveien. Foto: Aage Langhammer.

Det var altså byggestopp i Steinkjer fra 1942 av, men tidlig i 1941 hadde byen fått en kjærkommen gave fra Røde Kors i Sverige. Det dreide seg om 57 monteringsferdige trehus med i alt 75 leiligheter. Det ble straks ordnet med en liten byutvidelse mot Ogndal og laget en partiell reguleringsplan for området mellom Steinkjer skole og Sørsibakkan. Slik fikk Steinkjer sin ”Svenskby” på Sørsibakkan’ og i Håkkadalen. Innflyttingen kunne fullføres høsten 1941, og da gikk det sikkert mange gode tanker til ”Søta bror”.Steinkjer før bombingen i 1940
Krigen rykker nærmere
Den første flyalarmen
Byen evakueres
Søndag 21. april 1940
Byen brant ned
Etter bombingen
Hjerteskjærende gjensyn
Deutsche Wehrmacht overtar
Sannanbygget som rådhus
Improvisasjon måtte til
Tyskerne dominerte bybildet
Steinkjer blir brakkeby
Byplanlegging
Symmetri
”Svenskby’n”
Sørsia
Dagliglivet i krigsårene
Hamstring var forbudt
Legitimasjon måtte forevises
Forbudt å lytte på radio
Frelsesarmeen fikk fortsette
Det meste var ulovlig
Folkelig motstandsånd
Viktig kunngjøring
Tagging av motstandssymboler
Humor som motstandsvåpen
Strengt forbudt å flykte
Fluktrute fra Steinkjer
Peder Elvereng var hovedlos
”Røm straks”
Kurervirksomhet
De havnet på Falstad
Flukten fra Falstad
Forberedelse til fredstid
Radioservice på forhånd
”God morgen, mitt navn er Odd Wist”
Hujing og piping
Frihetsjubel
Gjenreisingen startet i 1946
Håndmakt, hest og bikkvogn
Noen milepeler
Var Steinkjer blitt en vakker by?