torsdag, 16.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Dagliglivet i krigsårene

Forfatter: Torbjørn Garberg

Rasjoneringskort. Privat eie.
Rasjoneringskort. Privat eie.

Følgende ”forbrukerveiledning” sto i stedets lokalavis en av de siste krigsmånedene: ”Denne skoen består av papirtekstil, papp og tre, og som sådan er den et erstatningsprodukt for sko av lær og skinn. En bør være oppmerksom på dette ved bruk. Fabrikken kan ikke overta noen garanti for skoens holdbarhet”.

Ja slik var det blitt etter tyskernes okkupasjon. Det fantes ikke råstoff til å lage ekte varer av. Folk måtte nøye seg med erstatningsprodukter (”surrogater”) som papirsko – eller sko av fiskeskinn. Det var også mulig å skaffe seg tresko. Det var like ille i klesveien - men papirdresser var å få kjøpt.

Matmangel var det naturligvis også – særlig i byene. Men småbyfolk var ikke rådløse. De som hadde mulighet til det, begynte med grisehold for å skaffe seg kjøtt. Pr. 15. juli 1944 var det registrert 100 ”villagriser” i Steinkjer. Kaninhold var blitt ganske vanlig, og det som fantes av grøntarealer ble spadd om til dyrking av poteter og grønnsaker.

Det var streng rasjonering. Forsyningsnemnda delte ut rasjoneringskort til innbyggerne i kommunen. Disse kortene var ordnet etter vareslag. Her er en liste over noen korttyper: Melkort, fettkort, ostekort, kjøttkort, sukkerkort, kaffekort, tobakkskort, brennevinskort, tekstilkort, skokort – ja til og med halvsålingskort. Og så videre. Alt var ordnet etter et kvotesystem. Det var så og så mange klipp for hver gang du gjorde en handel.
Men det hjalp jo ikke å ha klipp til gode, hvis varene ikke var å få kjøpt – eller hvis man ikke sto langt nok frem i køen. Køståing ble en vanlig beskjeftigelse under krigen.

En samling av ulike rasjoneringskort. Foto: Privat eie.

Steinkjer før bombingen i 1940
Krigen rykker nærmere
Den første flyalarmen
Byen evakueres
Søndag 21. april 1940
Byen brant ned
Etter bombingen
Hjerteskjærende gjensyn
Deutsche Wehrmacht overtar
Sannanbygget som rådhus
Improvisasjon måtte til
Tyskerne dominerte bybildet
Steinkjer blir brakkeby
Byplanlegging
Symmetri
”Svenskby’n”
Sørsia
Dagliglivet i krigsårene
Hamstring var forbudt
Legitimasjon måtte forevises
Forbudt å lytte på radio
Frelsesarmeen fikk fortsette
Det meste var ulovlig
Folkelig motstandsånd
Viktig kunngjøring
Tagging av motstandssymboler
Humor som motstandsvåpen
Strengt forbudt å flykte
Fluktrute fra Steinkjer
Peder Elvereng var hovedlos
”Røm straks”
Kurervirksomhet
De havnet på Falstad
Flukten fra Falstad
Forberedelse til fredstid
Radioservice på forhånd
”God morgen, mitt navn er Odd Wist”
Hujing og piping
Frihetsjubel
Gjenreisingen startet i 1946
Håndmakt, hest og bikkvogn
Noen milepeler
Var Steinkjer blitt en vakker by?