torsdag, 16.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Tagging av motstandssymboler

Forfatter: Torbjørn Garberg

Ei brakke i den norske treningsleiren for polititropper i Tappudalen i Sverige ble dekorert med motstandssymboler, V-tegnet, Kong Haakon VIIs monogram og slagordene "Alt for Norge" og "Vi vinner". Foto utlånt av Ogndal Historielag.

Enkle motstandssymboler ble tatt i bruk.Vanligst var vel V-tegnet (V for Victory) som gode nordmenn hilste hverandre med. Dette tegnet ble tagget på mange brakkevegger i Steinkjer – særlig mot slutten av krigen.


Tillegg om V-tegnet.
Våren 1941 innførte britene et gammelt seierstegn, V for victory, som et propagandategn. Tegnet er kjent brukt av engelske bueskyttere i Agincourt i 1415. Under krigen åpnet britenes BBC radiosendingene med morsetegnet V (∙∙∙ −), presentert gjennom de første taktene av Beetovens skjebnesymfoni. Churchill gjorde V-tegnet til sitt.

Tyskerne innførte V-tegnet sommeren 1941. For dem sto V for Victoria, seierens gudinne, og ble brukt i forskjellige sammenhenger; på frimerker, plakater, husvegger og på rakettvåpnene V1 og V2. Her ble bokstaven V brukt i betydningen Vergeltung (gjengjeldelse).

Tyskerne overtrykte de norske frimerkene med sin V for Victoria, mange tenkte nok heller V for victory. Illustrasjon fra Wikimedia Commons.

Steinkjer før bombingen i 1940
Krigen rykker nærmere
Den første flyalarmen
Byen evakueres
Søndag 21. april 1940
Byen brant ned
Etter bombingen
Hjerteskjærende gjensyn
Deutsche Wehrmacht overtar
Sannanbygget som rådhus
Improvisasjon måtte til
Tyskerne dominerte bybildet
Steinkjer blir brakkeby
Byplanlegging
Symmetri
”Svenskby’n”
Sørsia
Dagliglivet i krigsårene
Hamstring var forbudt
Legitimasjon måtte forevises
Forbudt å lytte på radio
Frelsesarmeen fikk fortsette
Det meste var ulovlig
Folkelig motstandsånd
Viktig kunngjøring
Tagging av motstandssymboler
Humor som motstandsvåpen
Strengt forbudt å flykte
Fluktrute fra Steinkjer
Peder Elvereng var hovedlos
”Røm straks”
Kurervirksomhet
De havnet på Falstad
Flukten fra Falstad
Forberedelse til fredstid
Radioservice på forhånd
”God morgen, mitt navn er Odd Wist”
Hujing og piping
Frihetsjubel
Gjenreisingen startet i 1946
Håndmakt, hest og bikkvogn
Noen milepeler
Var Steinkjer blitt en vakker by?