søndag, 24.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Strengt forbudt å flykte

Forfatter: Torbjørn Garberg

Ved krigens slutt i 1945 var det registrert 45088 norske flyktninger i Sverige. 2075 av dem hørte hjemme i Nord-Trøndelag. Det utgjorde rundt to prosent av folketallet i fylket. Det første krigsåret var det få nordmenn som flyktet til det nøytrale nabolandet i øst. Men tallet på flyktninger økte etter hvert som de tyske okkupantene – og deres norske medløpere – viste sitt
sanne og brutale ansikt.

Det var mye som var strengt forbudt for gode nordmenn under den tyske okkupasjonen. Å flykte fra landet ble regnet som ulovlig og kunne fra og med september 1941 bli straffet med tukthus. I oktober året etter utstedte myndighetene en forordning som innførte dødsstraff for ”den som uten tillatelse fra vedkommende myndighet forlater det besatte norske område”. Samme straff ble innført for ”enhver som på noen måte yter annen person hjelp til å flykte fra landet”. Denne forordningen var oppslått på alle offentlige steder i Norge og på telefonstolper over hele landet.

Steinkjer før bombingen i 1940
Krigen rykker nærmere
Den første flyalarmen
Byen evakueres
Søndag 21. april 1940
Byen brant ned
Etter bombingen
Hjerteskjærende gjensyn
Deutsche Wehrmacht overtar
Sannanbygget som rådhus
Improvisasjon måtte til
Tyskerne dominerte bybildet
Steinkjer blir brakkeby
Byplanlegging
Symmetri
”Svenskby’n”
Sørsia
Dagliglivet i krigsårene
Hamstring var forbudt
Legitimasjon måtte forevises
Forbudt å lytte på radio
Frelsesarmeen fikk fortsette
Det meste var ulovlig
Folkelig motstandsånd
Viktig kunngjøring
Tagging av motstandssymboler
Humor som motstandsvåpen
Strengt forbudt å flykte
Fluktrute fra Steinkjer
Peder Elvereng var hovedlos
”Røm straks”
Kurervirksomhet
De havnet på Falstad
Flukten fra Falstad
Forberedelse til fredstid
Radioservice på forhånd
”God morgen, mitt navn er Odd Wist”
Hujing og piping
Frihetsjubel
Gjenreisingen startet i 1946
Håndmakt, hest og bikkvogn
Noen milepeler
Var Steinkjer blitt en vakker by?