torsdag, 16.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Peder Elvereng var hovedlos

Forfatter: Torbjørn Garberg

Peder Elvereng fra Gaulstad. Tegnet av Olav Myhr, gjengitt med tillatelse av familien.
Peder Elvereng fra Gaulstad. Tegnet av Olav Myhr, gjengitt med tillatelse av familien.

Det var den fremtredende motstandsmannen John Lyng i Siv.org. i Trondheim som vervet Toralf Lian til oppdraget med å ta imot flyktningene i Steinkjer. Beskjed om når de kom fikk han telefonisk i form av avtalt stikkord fra en kontakt i Trondheim. Lians fremste medarbeider ble raskt Peder Elvereng fra Gaulstad – 37 kilometer fra Steinkjer og omtrent like langt fra svenskegrensen. Denne 23-årige bonden hadde alt i 1941 på egen hånd lost en del flyktninger over til Sverige. Nå ble han vervet av Siv.Org. Med god hjelp av bl.a. bussjåfør og pensjonateier John Hammer ble flyktningene transportert opp til Gaulstad. Der overtok Peder Elvereng ansvaret. I løpet av krigsårene ble det mange turer for denne hovedlosen i all slags vær i fjelltraktene fra Gaulstad til Gaundal. Av og til måtte også Toralf Lian trå til på denne etappen.

Steinkjer før bombingen i 1940
Krigen rykker nærmere
Den første flyalarmen
Byen evakueres
Søndag 21. april 1940
Byen brant ned
Etter bombingen
Hjerteskjærende gjensyn
Deutsche Wehrmacht overtar
Sannanbygget som rådhus
Improvisasjon måtte til
Tyskerne dominerte bybildet
Steinkjer blir brakkeby
Byplanlegging
Symmetri
”Svenskby’n”
Sørsia
Dagliglivet i krigsårene
Hamstring var forbudt
Legitimasjon måtte forevises
Forbudt å lytte på radio
Frelsesarmeen fikk fortsette
Det meste var ulovlig
Folkelig motstandsånd
Viktig kunngjøring
Tagging av motstandssymboler
Humor som motstandsvåpen
Strengt forbudt å flykte
Fluktrute fra Steinkjer
Peder Elvereng var hovedlos
”Røm straks”
Kurervirksomhet
De havnet på Falstad
Flukten fra Falstad
Forberedelse til fredstid
Radioservice på forhånd
”God morgen, mitt navn er Odd Wist”
Hujing og piping
Frihetsjubel
Gjenreisingen startet i 1946
Håndmakt, hest og bikkvogn
Noen milepeler
Var Steinkjer blitt en vakker by?