torsdag, 16.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

”Røm straks”

Forfatter: Torbjørn Garberg

Toralf Lian (til høyre) sammen med Harald Larsen på tur i Skækerfjella etter krigen. Foto: Privat eie.

De fleste av dem som ble lost inn til Sverige, var motstandsfolk som var etterlyst av myndighetene. Det er nærmest utrolig at Peder Elvereng greidde å fortsette losingen gjennom hele krigstiden, til tross for intens spaning fra både Gestapo og Rinnanbanden. Men den 12. oktober 1944 fikk Toralf Lian via en hjemmefrontkontakt i Trondheim ordre om å rømme på grunn av arrestasjoner i Trondheim. Han måtte stikke av straks, var den beskjeden han fikk. Han hadde da alle barna på skolen, forteller Ragnar Ulstein i boken ”Svensketrafikken 3”.
Toralf Lian hadde forberedt seg på denne situasjonen. Han hadde en avtale med gode venner om å ta seg av barna hans hvis en slik akutt situasjon skulle oppstå. Flukten ble iverksatt på øyeblikket. Allerede neste dag var han i Sverige sammen med sin kone Ingeborg.

Steinkjer før bombingen i 1940
Krigen rykker nærmere
Den første flyalarmen
Byen evakueres
Søndag 21. april 1940
Byen brant ned
Etter bombingen
Hjerteskjærende gjensyn
Deutsche Wehrmacht overtar
Sannanbygget som rådhus
Improvisasjon måtte til
Tyskerne dominerte bybildet
Steinkjer blir brakkeby
Byplanlegging
Symmetri
”Svenskby’n”
Sørsia
Dagliglivet i krigsårene
Hamstring var forbudt
Legitimasjon måtte forevises
Forbudt å lytte på radio
Frelsesarmeen fikk fortsette
Det meste var ulovlig
Folkelig motstandsånd
Viktig kunngjøring
Tagging av motstandssymboler
Humor som motstandsvåpen
Strengt forbudt å flykte
Fluktrute fra Steinkjer
Peder Elvereng var hovedlos
”Røm straks”
Kurervirksomhet
De havnet på Falstad
Flukten fra Falstad
Forberedelse til fredstid
Radioservice på forhånd
”God morgen, mitt navn er Odd Wist”
Hujing og piping
Frihetsjubel
Gjenreisingen startet i 1946
Håndmakt, hest og bikkvogn
Noen milepeler
Var Steinkjer blitt en vakker by?