torsdag, 16.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Forberedelse til fredstid

Forfatter: Torbjørn Garberg

Odd Wist (t.v.) og Per Odd Schiefloe. Foto: SteinkjerAvisa.
Odd Wist (t.v.) og Per Odd Schiefloe. Foto: SteinkjerAvisa.

Utpå høstparten fikk unge Steinkjeradvokaten Odd Wist i all hemmelighet besøk av fylkesfullmektig i Nord-Trøndelag Ole Bae og politijurist Erling Østerberg fra Trondheim.
De kom med informasjon fra ledelsen i Milorg – de norske hjemmestyrkene. Han var utpekt til å overta som politimester i Inn-Trøndelag ved krigens slutt. Han påtok seg det ansvarsfulle oppdraget og fikk en mikrofilm med instrukser fra den norske regjeringen i London. Denne filmrullen ble gravd ned i hagen, med et inderlig håp om at den snart kunne graves opp igjen.
I de godt kamuflerte forberedelsene på overtagelsen etter nazi-regimet hadde Odd Wist en god støttespiller i kontorfullmektig Birger Jørstad ved politikammeret i Steinkjer.

Steinkjer før bombingen i 1940
Krigen rykker nærmere
Den første flyalarmen
Byen evakueres
Søndag 21. april 1940
Byen brant ned
Etter bombingen
Hjerteskjærende gjensyn
Deutsche Wehrmacht overtar
Sannanbygget som rådhus
Improvisasjon måtte til
Tyskerne dominerte bybildet
Steinkjer blir brakkeby
Byplanlegging
Symmetri
”Svenskby’n”
Sørsia
Dagliglivet i krigsårene
Hamstring var forbudt
Legitimasjon måtte forevises
Forbudt å lytte på radio
Frelsesarmeen fikk fortsette
Det meste var ulovlig
Folkelig motstandsånd
Viktig kunngjøring
Tagging av motstandssymboler
Humor som motstandsvåpen
Strengt forbudt å flykte
Fluktrute fra Steinkjer
Peder Elvereng var hovedlos
”Røm straks”
Kurervirksomhet
De havnet på Falstad
Flukten fra Falstad
Forberedelse til fredstid
Radioservice på forhånd
”God morgen, mitt navn er Odd Wist”
Hujing og piping
Frihetsjubel
Gjenreisingen startet i 1946
Håndmakt, hest og bikkvogn
Noen milepeler
Var Steinkjer blitt en vakker by?