lørdag, 27.11.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Noen milepeler

Forfatter: Torbjørn Garberg

Gjenreising sett fra Sannanbygget.  Foto: Privat
Gjenreising sett fra Sannanbygget. Foto: Privat

Etter hvert skjøt gjenreisingen fart. Utover i 1947 tok paradegaten Kongens gate på Sørsia form. Den var nå blitt 24 meter bred – åpen, lys og glad. Bebyggelsen langs denne gaten kom nå ganske raskt på plass. Et av de første nybyggene tilhørte Stod og Steinkjer Sparebank, som sommeren 1948 kunne avslutte sin brakketilværelse på torget. Den 8. juni 1949 kunne Grand Hotell åpne sitt nye murbygg – foreløpig for bare 30 gjester. En del Steinkjerfolk reagerte negativt på at bygget skulle rødmales. 13. mars 1951 var det innvielse av det som ble regnet som byens vakreste byggverk – det nye kapellet ved kirkegården, med altertavle av maleren Henrik Sørensen. Noen dager senere (28. april 1951) ble det slått fast at det ikke fantes flere disponible byggetomter i Steinkjer. 55 sto på venteliste, og det ble vedtatt å bygge ut Skjeftejordet. Steinkjer hadde stått opp fra ruinene. Og på torget kunne man nå se et flott, nytt samfunnshus, hvor flagget hadde gått til topps da råbygget sto ferdig høsten 1950. Den 8. mars 1952 var det storslått innvielse av kinosalen i det nye samfunnshuset. Det var ikke lenger bruk for kinobrakken på Sannan. Byen var langt på vei blitt gjenreist.

Den provisoriske brua over Steinkjerelva ble erstattet av ei betongbru som sto ferdig sommeren 1947. Foto: M. Knoph/FGS

Steinkjer før bombingen i 1940
Krigen rykker nærmere
Den første flyalarmen
Byen evakueres
Søndag 21. april 1940
Byen brant ned
Etter bombingen
Hjerteskjærende gjensyn
Deutsche Wehrmacht overtar
Sannanbygget som rådhus
Improvisasjon måtte til
Tyskerne dominerte bybildet
Steinkjer blir brakkeby
Byplanlegging
Symmetri
”Svenskby’n”
Sørsia
Dagliglivet i krigsårene
Hamstring var forbudt
Legitimasjon måtte forevises
Forbudt å lytte på radio
Frelsesarmeen fikk fortsette
Det meste var ulovlig
Folkelig motstandsånd
Viktig kunngjøring
Tagging av motstandssymboler
Humor som motstandsvåpen
Strengt forbudt å flykte
Fluktrute fra Steinkjer
Peder Elvereng var hovedlos
”Røm straks”
Kurervirksomhet
De havnet på Falstad
Flukten fra Falstad
Forberedelse til fredstid
Radioservice på forhånd
”God morgen, mitt navn er Odd Wist”
Hujing og piping
Frihetsjubel
Gjenreisingen startet i 1946
Håndmakt, hest og bikkvogn
Noen milepeler
Var Steinkjer blitt en vakker by?