torsdag, 16.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

Var Steinkjer blitt en vakker by?

Forfatter: Torbjørn Garberg

Et gjenreist Steinkjer, med de markante murgårdene fra torget og sørover. Foto: Foreningen Gamle Steinkjer.

I forbindelse med byens 100-årsjubileum i 1957 ble det beregnet at gjenreisingen hadde kostet rundt 125 millioner kroner. Var Steinkjer dermed blitt en vakker by? Byen gjenoppsto ikke som en by med tårn og spir. Den lignet i det hele tatt ikke på Steinkjer slik byen var før bombesøndagen i 1940. Det var ikke blitt bygget skyskrapere. Innenfor murtvangsonene var det oppstått enkle, stilrene murbygg i to etasjer – tre etasjer ble kun tillatt i de mest sentrale forretningsgatene. Gjenreisingsarkitektene la vekt på at det ellers skulle bygges en størst mulig andel av lave trehus. Deres ønske om å slippe sol og luft inn i byen ble gjenspeilt i nye, brede gater og åpne plassrom. Var Steinkjer blitt en vakker by etter gjenreisingen? Mye tyder på at svaret må bli ja. Arkitekt Sverre Olsen var mannen bak mange av byggene som ble reist i Steinkjer rett etter krigen. Han fikk en æresbegravelse ved sin alt for tidlige død i 1950.

Steinkjer før bombingen i 1940
Krigen rykker nærmere
Den første flyalarmen
Byen evakueres
Søndag 21. april 1940
Byen brant ned
Etter bombingen
Hjerteskjærende gjensyn
Deutsche Wehrmacht overtar
Sannanbygget som rådhus
Improvisasjon måtte til
Tyskerne dominerte bybildet
Steinkjer blir brakkeby
Byplanlegging
Symmetri
”Svenskby’n”
Sørsia
Dagliglivet i krigsårene
Hamstring var forbudt
Legitimasjon måtte forevises
Forbudt å lytte på radio
Frelsesarmeen fikk fortsette
Det meste var ulovlig
Folkelig motstandsånd
Viktig kunngjøring
Tagging av motstandssymboler
Humor som motstandsvåpen
Strengt forbudt å flykte
Fluktrute fra Steinkjer
Peder Elvereng var hovedlos
”Røm straks”
Kurervirksomhet
De havnet på Falstad
Flukten fra Falstad
Forberedelse til fredstid
Radioservice på forhånd
”God morgen, mitt navn er Odd Wist”
Hujing og piping
Frihetsjubel
Gjenreisingen startet i 1946
Håndmakt, hest og bikkvogn
Noen milepeler
Var Steinkjer blitt en vakker by?