mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
 
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Tidtavle Hell - Sunnanbanen

Forfatter: Hans-Magnus Ystgaard

1881 Åpning av fylkets første jernbane Trondheim – Hell – Storlien

1894 Stortinget vedtar bygging av Hell – Sunnanbanen

1898 Stortinget vedtar plan med overslag for strekningen Hell – Levanger

1900 Strid om framtidig linjeføring nord for Sunnan fører til at H.K. Foosnæs mister plassen på Stortinget

1900, mai. Et stort ras i Grubbåsen i Åsen krever tre menneskeliv

1901 Anleggsarbeid nord for Levanger tar til

1902 29/10 Åpning av strekningen Stjørdal – Levanger

1904 Striden om viderføring av Hell – Sunnanbanen blusser opp igjen

1904, 1/11 Foreløpig åpning Levanger – Verdal

1905
17/4 Gikk det første borehullet gjennom skilleveggen i Lundskardtunnelen
1/5 Uvanlig stor deltakelse i 1. mai-feiringa
5/5 Grusinga av banen er kommet fram til Røra
22/8 Grustoget kommer til Steinkjer stasjon
17/9 Avdelinger av Landstormen mobiliseres og fraktes med grustoget fra Steinkjer
14/11 Offisiell åpning av Hell - Sunnanbanen

Hell - Sunnanbanen
Tidtavle Hell - Sunnanbanen
Jernbanestrid
– biografi H. K. Foosnæs
– biografi O. S. Welde
– biografi Ola Five
Arbeidet
Sosialismen kom til Innherred med toget
1905. Kvinnenes adresse
LKSF
– biografi F. M. Qvam
– biografi O. A. Qvam
Blir det krig?
1905 og kongevalget
Folkeavstemningen
Hvorfor ”det røde amt”?
Sjøbygdene
Tilfellet Sparbu
Politisk og kulturelt liv i Sparbu
Sentralisering
Steinkjer blir administrasjonssenter
– biografi H. B. Guldahl
Fylkesmannsgården i Eggelia
En moderne vegetat
Utdanning
Landbruk og veiledning
Landbrukssamvirket
Forbrukersamvirket
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
NTE. Utbygging og drift
Sparbu i dragsuget
Kriger, kriser og mobilitet: Et snitt gjennom Sparbuhistoria i 50 år
- Aldersbestemt   yrkesvalg
- Bortsatt
- Landstadmeieriet
- Jubileumsutstillinga i 1914
- Krigstid og framtidstru
- Jarnhesten
- I motbakke
- Matlapper
- Barn i krisetid
- ”Bygdefolkets   krisehjelp”
- Stillstand og krig.   ”Indre emigrasjon”
- En kjele under trykk.   Rasjonert gjenreising
- Stemmerett og   medborgerrett
- Kommunisme?
- Nasjonalsosialisme?
- Diktatur