søndag, 24.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
 
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

– biografi H. K. Foosnæs

Forfatter: Hans-Magnus Ystgaard

Hans Konrad Foosnæs var født i 1846 og voks opp i Beitstad. Både gjennom naboen, Ole Sivert Welde, og gjennom Jaabæks ”Folkevennen” ble han kjent med det nye skoleslaget i Danmark, der vanlig bygdeungdom fikk innblikk i tidas åndsliv gjennom foredrag på en folkelig måte og på et folkelig mål. Som 18-åring kom han med på det første folkehøgskolekurset i Norge, på Sagatun ved Hamar i 1864, og starta etterpå den første folkehøgskolen nord for Dovre sammen med Lars Bentsen på Husby i Stjørdal. Da var han 22 år.
Skolen de to vennene starta, var den første som satte i gang jentekurs om sommeren. Den eksisterer den dag i dag som Sund Folkehøgskole, men Foosnæs forlot den etter fire år for å drive sin egen skole som flytta rundt i norddelen av fylket og heilt nord til Vefsn.
I 1880 var Foosnæs blitt 34 år og gårdbruker og ordfører i Beitstaden, og så seg nødt til å gi opp folkehøgskolen.
Gjennom sin bakgrunn som lærer og sin innsats i amtstinget gjorde Foosnæs seg bemerka ut over heimbygda, og ble valgt til Stortinget under ”riksrettsvalget” i 1882 sammen med tre andre radikale politikere med folkehøgskolesympatier. Han tok aktivt del i oppbygginga av venstrepartiet, og var ordstyrer på det store Midjo-møtet utafor Steinkjer 26. august 1883 da 2000 personer møtte fram for å være med på skipinga av venstreforening for heile amtet. Hovedtaler den dagen var Ole Anton Qvam.
Foosnæs la ned et stort arbeid for å bedre fagopplæringa i landbruket, og var formann i den amtskommunale nemnda som la fram forslag med utarbeidde planer til en landbruks og husmorskole for amtet i 1894. Skolen kom i gang på Mære i 1895. Nasjonalt var han sentral i arbeidet for å få landbruksundervisninga over på et meir vitenskapelig grunnlag, noe som blant anna førte til ”Lov om Norges Landbrukshøiskole” i 1897. Som formann i Stortingets lappekommisjoner reiste han i fleire somre gjennom heile Nord-Norge og Finnmark og interesserte seg særlig for flyttsamenes og fjellbøndenes kår.
Da kampen om videreføringa av Hell-Sunnan-banen raste på sitt verste, tapte han stortingsplassen til sin gamle medarbeider Ola Five. Han vant plassen igjen ved neste valg, og i 1905 var han medlem av ”spesialkomiteen” i Stortinget og slutta heilhjerta opp om aksjonslinja som førte fram til 7. juni-vedtaket. Sommeren 1905 var Foosnæs i Finnmark for lappekommisjonen, men om høsten var han tilbake som ihuga motstander av Karlstadforliket. Her var Five og Foosnæs hjertens enige, og de var også på linje i sin kraftige argumentasjon mot monarkiet i den debatten som gikk forut for kongevalget i november 1905.
Hans Konrad Foosnæs ble den andre av ei lang rekke nordtrøndere som har hatt posten som landbruksminister. Han døde i august 1917.

Hell - Sunnanbanen
Tidtavle Hell - Sunnanbanen
Jernbanestrid
– biografi H. K. Foosnæs
– biografi O. S. Welde
– biografi Ola Five
Arbeidet
Sosialismen kom til Innherred med toget
1905. Kvinnenes adresse
LKSF
– biografi F. M. Qvam
– biografi O. A. Qvam
Blir det krig?
1905 og kongevalget
Folkeavstemningen
Hvorfor ”det røde amt”?
Sjøbygdene
Tilfellet Sparbu
Politisk og kulturelt liv i Sparbu
Sentralisering
Steinkjer blir administrasjonssenter
– biografi H. B. Guldahl
Fylkesmannsgården i Eggelia
En moderne vegetat
Utdanning
Landbruk og veiledning
Landbrukssamvirket
Forbrukersamvirket
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
NTE. Utbygging og drift
Sparbu i dragsuget
Kriger, kriser og mobilitet: Et snitt gjennom Sparbuhistoria i 50 år
- Aldersbestemt   yrkesvalg
- Bortsatt
- Landstadmeieriet
- Jubileumsutstillinga i 1914
- Krigstid og framtidstru
- Jarnhesten
- I motbakke
- Matlapper
- Barn i krisetid
- ”Bygdefolkets   krisehjelp”
- Stillstand og krig.   ”Indre emigrasjon”
- En kjele under trykk.   Rasjonert gjenreising
- Stemmerett og   medborgerrett
- Kommunisme?
- Nasjonalsosialisme?
- Diktatur