mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
 
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

– biografi Ola Five

Forfatter: Hans-Magnus Ystgaard

Ola Five: Foto Egge Museum.
Ola Five: Foto Egge Museum.

Ola Five ble født i Kvam i 1846. Som flere av den tids begava landsungdommer gikk han på Klæbu seminar (den tids lærerskole), og var ferdig som 19-åring. Fra han var 21 til han var 24 var han omgangsskolelærer på Sør-Senja, og kom deretter inn på realfagstudiet ved universitetet i Kristiania.
30 år gammel vart han bestyrer av den nyoppretta amtsskolen for Nordre Trondhjems amt. Amtsskolen skulle tilby videregående utdanning for landsungdom. Når det gjaldt slikt som målsak og kvinnelige elevers likestilling med mannlige, ble amtsskolen en foregangsskole.
Amtsskolen var flyttbar og hadde første året sitt på Bjartnes i Verdalen, men ble for det meste flytta omkring i sørdelen av amtet. Ola Five tok aktivt del i lagsarbeid og lokalpolitikk der skolen var til kvar tid. Han fikk i gang meieri, dampskipsselskap, sparebank og telefonselskap der han så det var behov for det. Størst innsats gjorde han for skyttersaken. I tillegg til den reint sportslige interessen, var nok den politiske betydningen viktig for Five. På Fives initiativ, og med utgangspunkt i Nord-Trøndelag, vart det på 1880-tallet starta en landsomfattende skytterorganisasjon som et redskap for å støtte Stortinget i riksrettskampen mot kongemakta. Den nye skytterorganisasjonen vart så landsdekkende og slagkraftig at den kom til å danne grunnstammen i en statsstøtta organisasjon, ”Det Frivillige Skyttervesen”, som ble en kombinasjon av idrettsorganisasjon og forsvarstiltak og som organiserer de fleste skytterne i landet ennå i dag. Mens de politiske forfatningskampene raste i 1880-åra, forsøkte konservative kretser å kriminalisere Fives arbeid. Det var mens amtsskolen var i Overhalla i 1883 at Five leda ei avdeling på 100 namdalsskyttere i en regulær feltmanøver. Konservativ presse slo dette opp som ei forberedelse til revolusjon, og det ble innleda krigsforhør av Five og fleire.
Forlengelsen av Hell-Sunnanbanen vart et alvorlig slagsmål mellom dem som ville føre banen om Namsos (”Beitstadlina”) og dem som så banen i et riksbyggingsperspektiv og ville ta korteste vegen til Nord-Norge (”Snåsalina”). Five hørte til den siste, seirende fløyen.
Ved kongevalget i 1905 førte Five en innbitt kampanje mot monarki og for republikk, og har nok sin del av æra for at republikken sto sterkt i store deler av Nordre Trondhjems amt.
Five arbeidet på heltid i skyttervesenet fra 1896. Han gikk av i 1919 og flytta til Steinkjer, der han ofra seg for museums- og historielagsarbeid til han døde i 1930.

Hell - Sunnanbanen
Tidtavle Hell - Sunnanbanen
Jernbanestrid
– biografi H. K. Foosnæs
– biografi O. S. Welde
– biografi Ola Five
Arbeidet
Sosialismen kom til Innherred med toget
1905. Kvinnenes adresse
LKSF
– biografi F. M. Qvam
– biografi O. A. Qvam
Blir det krig?
1905 og kongevalget
Folkeavstemningen
Hvorfor ”det røde amt”?
Sjøbygdene
Tilfellet Sparbu
Politisk og kulturelt liv i Sparbu
Sentralisering
Steinkjer blir administrasjonssenter
– biografi H. B. Guldahl
Fylkesmannsgården i Eggelia
En moderne vegetat
Utdanning
Landbruk og veiledning
Landbrukssamvirket
Forbrukersamvirket
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
NTE. Utbygging og drift
Sparbu i dragsuget
Kriger, kriser og mobilitet: Et snitt gjennom Sparbuhistoria i 50 år
- Aldersbestemt   yrkesvalg
- Bortsatt
- Landstadmeieriet
- Jubileumsutstillinga i 1914
- Krigstid og framtidstru
- Jarnhesten
- I motbakke
- Matlapper
- Barn i krisetid
- ”Bygdefolkets   krisehjelp”
- Stillstand og krig.   ”Indre emigrasjon”
- En kjele under trykk.   Rasjonert gjenreising
- Stemmerett og   medborgerrett
- Kommunisme?
- Nasjonalsosialisme?
- Diktatur