mandag, 10.05.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
 
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Arbeidet

Forfatter: Hans-Magnus Ystgaard

Et arbeidslag i Løsberga ved Steinkjer i ca. 1903 - 1904. Bildet viser at arbeidet var tungt kroppsarbeid med enkle redskaper. Foto: Foreningen Gamle Steinkjer

Mye av anleggsarbeidet var høyt kvalifisert fagarbeid, som fjellboring, muring av stikkrenner og bygginga av bruer og overganger. Og alt var et blodslit. Den spesielle innherredsgeologien stilte ledelse og arbeidere overfor store utfordringer. Både ved Levangerelva, i Ydsedalen i Verdalen og ved Lundskardtunnelen i Røra skapte kvikkleira problemer og mye merarbeid, men i Åsen gikk det heilt galt og tre arbeidere omkom i et leirras: Nils Inset fra Støren, 27 år, Ole Lundquist fra Verdalen, 25 år og Andreas Noem fra Stod, 38 år. De tre døde gir et lite tverrsnitt av arbeidsstokken. Mange var fra sørtrønderske dal- og fjellbygder som Nils. Ole var ventelig svensk sjøl om han nå hadde heime i Verdalen, mens Andreas var representant for innherredsgutter som banen ga arbeidsmuligheter til.
Den tyngste og største delen av arbeidet var gjort når sjølve banelegemet var lagt, med grøfter, stikkrenner, skjæringer, fyllinger og bruer. Nå sto framføring og montering av sviller og skinner for tur, det som ble kalt ”linjetippen”. Til slutt kom grusinga av banen, dvs. opplasting, utkjøring og legging av grusen som svillene skulle ligge i. Det var ikke fagarbeid, sjøl om det var en viktig del av anlegget, og det var nå ufaglært bygdeungdom fikk sin mulighet.

Hell - Sunnanbanen
Tidtavle Hell - Sunnanbanen
Jernbanestrid
– biografi H. K. Foosnæs
– biografi O. S. Welde
– biografi Ola Five
Arbeidet
Sosialismen kom til Innherred med toget
1905. Kvinnenes adresse
LKSF
– biografi F. M. Qvam
– biografi O. A. Qvam
Blir det krig?
1905 og kongevalget
Folkeavstemningen
Hvorfor ”det røde amt”?
Sjøbygdene
Tilfellet Sparbu
Politisk og kulturelt liv i Sparbu
Sentralisering
Steinkjer blir administrasjonssenter
– biografi H. B. Guldahl
Fylkesmannsgården i Eggelia
En moderne vegetat
Utdanning
Landbruk og veiledning
Landbrukssamvirket
Forbrukersamvirket
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
NTE. Utbygging og drift
Sparbu i dragsuget
Kriger, kriser og mobilitet: Et snitt gjennom Sparbuhistoria i 50 år
- Aldersbestemt   yrkesvalg
- Bortsatt
- Landstadmeieriet
- Jubileumsutstillinga i 1914
- Krigstid og framtidstru
- Jarnhesten
- I motbakke
- Matlapper
- Barn i krisetid
- ”Bygdefolkets   krisehjelp”
- Stillstand og krig.   ”Indre emigrasjon”
- En kjele under trykk.   Rasjonert gjenreising
- Stemmerett og   medborgerrett
- Kommunisme?
- Nasjonalsosialisme?
- Diktatur