onsdag, 01.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
 
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Sosialismen kom til Innherred med toget

Forfatter: Hans-Magnus Ystgaard

Sjølfolket og tausa på Leirdal i Sparbu sammen med jernbanearbeiderne som bodde der i 1905. Alle pyntet til fest. Foto: Privat eie

Sjøl om det var allmenn stemmerett for menn på den tida banen nærma seg åpning, og sjøl om fleirtallet av bygdefolket var småkårsfolk, var det nok slik at bygdene ble styrt av storbønder som sympatiserte med venstrepartiets radikale fløy. Det fantes sosiale og økonomiske spenninger i bygdene som storbøndene forsøkte å holde under overflata. Med jernbaneanlegget kom det et uroelement inn i dette politiske arrangementet som med tida skulle komme til å sprenge det.

Anleggsarbeideren (”busen”, ”slusken”, ”rallaren”) var ikke noe nytt i norsk arbeidsliv. Det var særlig gjennom jernbanebygginga han hadde fått innpass, men han ble oftest et fremmedelement i de bygdene han arbeidet. Til gjengjeld la anleggsarbeiderne vinn på å skille seg ut fra bygdefolket gjennom klesdrakt og holdninger. Mange av dem var flinke fagarbeidere med stor yrkesstolthet, og noen av de dyktigste var svenske gjestearbeidere. De hadde stor prestisje blant arbeidskameratene, og mange av de norske arbeiderne la seg etter deres språk og livsstil.

Arbeiderne budde ikke i brakker og telt, men heime hos folk langs anlegget. Gårdbrukere og småbrukere fikk arbeid med kjøring der drifta for fram, og sønnene deres kunne få seg regulær jobb om de var staute og sterke. Inn i denne smeltedigelen siva nå fagorganisering og sosialistiske tanker. Bare i Sparbu ble det stifta fem partilag i tida omkring og like etter jernbanebygginga.
Fagorganisasjonen ble en faktor å rekne med på Hell – Sunnananlegget. Den ga støtet til de første 1. mai-feiringene på Innherred, og de nye tankene ble stort sett tatt vel i mot av den tradisjonelle venstrepressen.

Grusing av Hell - Sunnanbanen. Mange arbeidere ble hyret i bygdene der anleggsarbeidet foregikk, andre flyttet med jernbaneanleggene. Foto i privat eie

Hell - Sunnanbanen
Tidtavle Hell - Sunnanbanen
Jernbanestrid
– biografi H. K. Foosnæs
– biografi O. S. Welde
– biografi Ola Five
Arbeidet
Sosialismen kom til Innherred med toget
1905. Kvinnenes adresse
LKSF
– biografi F. M. Qvam
– biografi O. A. Qvam
Blir det krig?
1905 og kongevalget
Folkeavstemningen
Hvorfor ”det røde amt”?
Sjøbygdene
Tilfellet Sparbu
Politisk og kulturelt liv i Sparbu
Sentralisering
Steinkjer blir administrasjonssenter
– biografi H. B. Guldahl
Fylkesmannsgården i Eggelia
En moderne vegetat
Utdanning
Landbruk og veiledning
Landbrukssamvirket
Forbrukersamvirket
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
NTE. Utbygging og drift
Sparbu i dragsuget
Kriger, kriser og mobilitet: Et snitt gjennom Sparbuhistoria i 50 år
- Aldersbestemt   yrkesvalg
- Bortsatt
- Landstadmeieriet
- Jubileumsutstillinga i 1914
- Krigstid og framtidstru
- Jarnhesten
- I motbakke
- Matlapper
- Barn i krisetid
- ”Bygdefolkets   krisehjelp”
- Stillstand og krig.   ”Indre emigrasjon”
- En kjele under trykk.   Rasjonert gjenreising
- Stemmerett og   medborgerrett
- Kommunisme?
- Nasjonalsosialisme?
- Diktatur