mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
 
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

1905. Kvinnenes adresse

Forfatter: Hans-Magnus Ystgaard

Fredrikke Marie Qvam. Foto: Harald Duklæt

Den 13. august var det folkeavstemning om Stortingets 7. juni-vedtak, der kongen vart avsatt i en bisetning og unionen ærklært oppløst. I heile landet stemte 368 208 ja og bare 184 nei, mens 13 975 nord-trøndere stemte ja og 9 nei. I Sparbu og Ogndal vart resultatet 794 ja og ingen nei og med ei valgdeltaking opp mot 90%. Men det var en hake ved dette valget. Kvinnene hadde ikke stemmerett. Så snart vedtaket om avstemninga den 13. august var gjort, begynte kvinneprotestene å strømme inn til avisene. Tanken om en underskriftsaksjon til støtte for oppløsninga kom opp, men det var kort tid å gjøre på, og mange tvilte på om det var mulig å samle så mange underskrifter at det vart en slagkraftig aksjon. Den ledende krafta i kvinnestemmerettskampen var Landskvinnestemmerettsforeningen (LKSF) under ledelse av Fredrikke Marie Qvam.

Hell - Sunnanbanen
Tidtavle Hell - Sunnanbanen
Jernbanestrid
– biografi H. K. Foosnæs
– biografi O. S. Welde
– biografi Ola Five
Arbeidet
Sosialismen kom til Innherred med toget
1905. Kvinnenes adresse
LKSF
– biografi F. M. Qvam
– biografi O. A. Qvam
Blir det krig?
1905 og kongevalget
Folkeavstemningen
Hvorfor ”det røde amt”?
Sjøbygdene
Tilfellet Sparbu
Politisk og kulturelt liv i Sparbu
Sentralisering
Steinkjer blir administrasjonssenter
– biografi H. B. Guldahl
Fylkesmannsgården i Eggelia
En moderne vegetat
Utdanning
Landbruk og veiledning
Landbrukssamvirket
Forbrukersamvirket
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
NTE. Utbygging og drift
Sparbu i dragsuget
Kriger, kriser og mobilitet: Et snitt gjennom Sparbuhistoria i 50 år
- Aldersbestemt   yrkesvalg
- Bortsatt
- Landstadmeieriet
- Jubileumsutstillinga i 1914
- Krigstid og framtidstru
- Jarnhesten
- I motbakke
- Matlapper
- Barn i krisetid
- ”Bygdefolkets   krisehjelp”
- Stillstand og krig.   ”Indre emigrasjon”
- En kjele under trykk.   Rasjonert gjenreising
- Stemmerett og   medborgerrett
- Kommunisme?
- Nasjonalsosialisme?
- Diktatur