mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
 
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

LKSF

Forfatter: Hans-Magnus Ystgaard

Landskvinnestemmerettsforeningen, LKSF, sendte nå ut ferdigtrykte lister til lokallag, avisredaksjoner og sentrale steder i byene den 8. august. Den 14. august vart aksjonen avslutta, og da var det samla over 270.000 kvinneunderskrifter. Dette gjorde sterkt inntrykk i samtida og gjorde sitt til at kvinnene ble tatt på alvor i den grad at allmenn stemmerett ble innført få år seinere.

Grunnlaget for denne effektiviteten var det Fredrikke Qvam sjøl som hadde lagt. Mannen hennes, Ole Anton Qvam, døde i juni 1904. I oktober var hun likevel i sving med foredrag her i distriktet og grunnlegging av nye lokallag av LKSF. Seinere på høsten la hun ut på en turne på heile Vestlandet som vara nesten til jul. Det er nok mye hennes jernvilje og organisasjonstalent som skapte grunnlaget for det vellykka utfallet av Kvindernes Adresse.
Men det var også andre organisasjoner som vart med og ga sitt bidrag. Hvor mangfoldig denne skogen av kvinneinitiativ var, får en et bilde av når en ser på de 9 foreningene i Steinkjer by som slutta seg til. Det var sanitetsforeninga sjølsagt, med sin leder, eller formann som det het i de dager, Lina Elstad. Det var enda meir sjølsagt Lokallaget av LKSF, med sin formann Louise Qvam, datra til Fredrikke. Det var Hvitebåndsforeningen (kvinnenes avholdsforening) ved Ragna Christensen, dameskiklubben Skade ved Sofie Sæther. Totalavholdsforeningens kvinnelige medlemmer ved Marie Kongelbæk, foreningen til modarbeidelse av omstreifervæsenet ved Serine Ryan, Kvindeforeningen for hedningemisjonen ved Jacobine Norstrøm, Unge kvinders kristelige forening ved Petra Balchen og Kinaforbundets kvinneforening ved Dinora Eggen.

En av listene fra Sparbuen hadde 46 underskrifter.

Hell - Sunnanbanen
Tidtavle Hell - Sunnanbanen
Jernbanestrid
– biografi H. K. Foosnæs
– biografi O. S. Welde
– biografi Ola Five
Arbeidet
Sosialismen kom til Innherred med toget
1905. Kvinnenes adresse
LKSF
– biografi F. M. Qvam
– biografi O. A. Qvam
Blir det krig?
1905 og kongevalget
Folkeavstemningen
Hvorfor ”det røde amt”?
Sjøbygdene
Tilfellet Sparbu
Politisk og kulturelt liv i Sparbu
Sentralisering
Steinkjer blir administrasjonssenter
– biografi H. B. Guldahl
Fylkesmannsgården i Eggelia
En moderne vegetat
Utdanning
Landbruk og veiledning
Landbrukssamvirket
Forbrukersamvirket
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
NTE. Utbygging og drift
Sparbu i dragsuget
Kriger, kriser og mobilitet: Et snitt gjennom Sparbuhistoria i 50 år
- Aldersbestemt   yrkesvalg
- Bortsatt
- Landstadmeieriet
- Jubileumsutstillinga i 1914
- Krigstid og framtidstru
- Jarnhesten
- I motbakke
- Matlapper
- Barn i krisetid
- ”Bygdefolkets   krisehjelp”
- Stillstand og krig.   ”Indre emigrasjon”
- En kjele under trykk.   Rasjonert gjenreising
- Stemmerett og   medborgerrett
- Kommunisme?
- Nasjonalsosialisme?
- Diktatur