onsdag, 01.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
 
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Blir det krig?

Forfatter: Hans-Magnus Ystgaard

Dragon Fridtjof Andersen, senere redaktør i Innherredsposten. Foto: Foreningen Gamle Steinkjer

Like ens som jernbanebygginga skapte strid og forandringer i innherredsbygdene i 1905, ga det unionspolitiske oppgjøret plass for både frykt og begeistring. Frykten knytta seg sjølsagt til muligheta for krig med nabolandet. De to store temaene i året kom til å knytte seg sammen på en slående måte, for da deler av ”linjen” (de yngre årsklassene av soldater) vart innkalt midtsommers 1905, fikk mange av dem transport med den nye banen. Min farfar tok som 23-årig kavallerist grustoget fra Røra til Verdal, og derfra med ordinær vogn til tjeneste i Stjørdalen. Midt under Karlstadforhandlingene, i september, vart så ”landstormen” innkalt, dvs eldre vernepliktige i 30-40-årsalderen. Nå var grusinga av banen kommet fram til Steinkjer og fortsatte nordover. Redaktør Fridtjov Andersen i Indherredsposten var nok både for gammel og for tjukk til å komme i ordinær betraktning, men han meldte seg og ble antatt som frivillig nr 1 av Sparboeske landstormseskadron. Han har gitt ei rørende og livfull skildring av heile ”felttoget”, blant annet av transporten til Verdal, der karene satt på jernbanesviller på grusvognene:

Mens toget jog i solskin udover Sparboen (så jeg) et syn som (jeg) sent glemmer: I rad og rekke sat karene fremover grusvognene stille og alvorsfulde. I blikkene var der resigneret ro. Det tyngste taket var over, det de tog da de gik hjemmefra. Og mens toget foer gjennom det ene blide landskab efter det andet toned ”Ja, vi elsker”, ”Jeg vil verge mit land” – som det syntes – i religiøst alvor.

Karlstadforhandlingene holdt på å bryte sammen den 13. september, men 10 dager seinere ga nordmennene seg for det svenske kravet om å demontere grensefestningene på Østlandet. Noen av de steileste unionsmotstanderne, blant dem ”skyttergeneralen” Ola Five, var mot denne avtalen og ville heller risikere krig, men blant karene på grusvognene var det lettelsa som var størst da de seilte tilbake gjennom innherredsbygdene.

Hell - Sunnanbanen
Tidtavle Hell - Sunnanbanen
Jernbanestrid
– biografi H. K. Foosnæs
– biografi O. S. Welde
– biografi Ola Five
Arbeidet
Sosialismen kom til Innherred med toget
1905. Kvinnenes adresse
LKSF
– biografi F. M. Qvam
– biografi O. A. Qvam
Blir det krig?
1905 og kongevalget
Folkeavstemningen
Hvorfor ”det røde amt”?
Sjøbygdene
Tilfellet Sparbu
Politisk og kulturelt liv i Sparbu
Sentralisering
Steinkjer blir administrasjonssenter
– biografi H. B. Guldahl
Fylkesmannsgården i Eggelia
En moderne vegetat
Utdanning
Landbruk og veiledning
Landbrukssamvirket
Forbrukersamvirket
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
NTE. Utbygging og drift
Sparbu i dragsuget
Kriger, kriser og mobilitet: Et snitt gjennom Sparbuhistoria i 50 år
- Aldersbestemt   yrkesvalg
- Bortsatt
- Landstadmeieriet
- Jubileumsutstillinga i 1914
- Krigstid og framtidstru
- Jarnhesten
- I motbakke
- Matlapper
- Barn i krisetid
- ”Bygdefolkets   krisehjelp”
- Stillstand og krig.   ”Indre emigrasjon”
- En kjele under trykk.   Rasjonert gjenreising
- Stemmerett og   medborgerrett
- Kommunisme?
- Nasjonalsosialisme?
- Diktatur