mandag, 10.05.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
 
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Hvorfor ”det røde amt”?

Forfatter: Hans-Magnus Ystgaard

Ole Anton Qvam. Foto: Egge Historielag
Ole Anton Qvam. Foto: Egge Historielag

Nord-Trøndelag stemte 37% nei til kongevalget, mens det på landsbasis var bare 27%. Hva kom det av at så mange nordtrøndere sto i mot presset fra regjeringa og dens prestisjetunge våpendragere, og heller ga stemmen sin til republikken?

Nordtrøndersk motstand mot sentralmakta var ikke noe nytt, og denne motstanden var blitt forma av sterke ledere som hadde evnen til å få folk i tale og få dem med seg. Virksomheta til disse lederne hadde gjort at fylket hadde fått namn på seg som ”Det røde amt”. Med dette mentes ikke at folket og lederne i Nord-Trøndelag var sosialister, men at de var tilbøyelige til

• å støtte venstrepartiet i striden mot embetsmannsstyret
• å ønske utvida stemmerett, blant annet for kvinner
• å ville en radikal unionspolitikk, om nødvendig med brudd
• å føre en radikal kulturpolitikk, med støtte til landsmålet
• å ha en positiv holdning til folkehøgskolene
• å bruke relativt store ressurser til fellesskapstiltak, som f.eks sjukehus

H.K. Foosnæs var en av disse lederne. Fredrikke Qvam en annen. Mannen hennes, Ole Anton Qvam, var kanskje den mest betydelige.

Hell - Sunnanbanen
Tidtavle Hell - Sunnanbanen
Jernbanestrid
– biografi H. K. Foosnæs
– biografi O. S. Welde
– biografi Ola Five
Arbeidet
Sosialismen kom til Innherred med toget
1905. Kvinnenes adresse
LKSF
– biografi F. M. Qvam
– biografi O. A. Qvam
Blir det krig?
1905 og kongevalget
Folkeavstemningen
Hvorfor ”det røde amt”?
Sjøbygdene
Tilfellet Sparbu
Politisk og kulturelt liv i Sparbu
Sentralisering
Steinkjer blir administrasjonssenter
– biografi H. B. Guldahl
Fylkesmannsgården i Eggelia
En moderne vegetat
Utdanning
Landbruk og veiledning
Landbrukssamvirket
Forbrukersamvirket
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
NTE. Utbygging og drift
Sparbu i dragsuget
Kriger, kriser og mobilitet: Et snitt gjennom Sparbuhistoria i 50 år
- Aldersbestemt   yrkesvalg
- Bortsatt
- Landstadmeieriet
- Jubileumsutstillinga i 1914
- Krigstid og framtidstru
- Jarnhesten
- I motbakke
- Matlapper
- Barn i krisetid
- ”Bygdefolkets   krisehjelp”
- Stillstand og krig.   ”Indre emigrasjon”
- En kjele under trykk.   Rasjonert gjenreising
- Stemmerett og   medborgerrett
- Kommunisme?
- Nasjonalsosialisme?
- Diktatur