mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
 
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Sjøbygdene

Forfatter: Hans-Magnus Ystgaard

En hyllest til vårt nye kongedømme funnet i en heim ved Namsenfjorden. Privat eie.

Ser vi på avstemningsresultata i Nord-Trøndelag, finner vi imidlertid at holdningen til kongedømmet varierte svært. I sjøbygdene, både vest i Trondheimsfjorden og på kysten, var kongegløden stor ennå. Den ivrige republikaneren Fridtjof Andersen var meget misfornøyd med dem i sine kommentarer i Indherredsposten etter avstemningen:

Saa kommer vi til det mørke Fastland som hedder Lexvigen. Der var det ikke at vente at Frihetsmænd skulde bo. Thi der har saalænge vi husker Reaktionen og Surheden og Pietismen havt sin faste Borg.

Redaktør Andersen tar hardt i, slik han hadde for vane, men kan det være ei kjerne i synspunktet hans? Kan det være slik at en bokstavro kristendom i pietistiske miljøer , slik det var meir av i sjøbygdene enn i innlandet, gjorde folk tilbøyelige til å velge det velprøvde og gudsforankra kongedømmet enn til å la seg narre inn i noe nytt og uprøvd? På Innherred sto Grundvigs tanker sterkt. Nikolai Grundvig snakka om ”den glade kristendom”, men grundvigianismen var også knytta til pedagogiske reformer (folkehøgskolen) og til en interesse for historie og språk som veger til nasjonal fornying. De grundvigianske tankene var ofte knytta til en framstegs- og forandringsoptimisme, slik en bl.a. ser det hos skyttergeneralen, pedagogen og næringslivsgründeren Ola Five. Ventelig var det religiøse og kulturelle miljøet i innherredsbygdene slik at folk hadde lettere for å velge en radikal og sekulær styreform som republikken, sjøl under press for å velge ansles.

Hell - Sunnanbanen
Tidtavle Hell - Sunnanbanen
Jernbanestrid
– biografi H. K. Foosnæs
– biografi O. S. Welde
– biografi Ola Five
Arbeidet
Sosialismen kom til Innherred med toget
1905. Kvinnenes adresse
LKSF
– biografi F. M. Qvam
– biografi O. A. Qvam
Blir det krig?
1905 og kongevalget
Folkeavstemningen
Hvorfor ”det røde amt”?
Sjøbygdene
Tilfellet Sparbu
Politisk og kulturelt liv i Sparbu
Sentralisering
Steinkjer blir administrasjonssenter
– biografi H. B. Guldahl
Fylkesmannsgården i Eggelia
En moderne vegetat
Utdanning
Landbruk og veiledning
Landbrukssamvirket
Forbrukersamvirket
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
NTE. Utbygging og drift
Sparbu i dragsuget
Kriger, kriser og mobilitet: Et snitt gjennom Sparbuhistoria i 50 år
- Aldersbestemt   yrkesvalg
- Bortsatt
- Landstadmeieriet
- Jubileumsutstillinga i 1914
- Krigstid og framtidstru
- Jarnhesten
- I motbakke
- Matlapper
- Barn i krisetid
- ”Bygdefolkets   krisehjelp”
- Stillstand og krig.   ”Indre emigrasjon”
- En kjele under trykk.   Rasjonert gjenreising
- Stemmerett og   medborgerrett
- Kommunisme?
- Nasjonalsosialisme?
- Diktatur