søndag, 24.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
 
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Tilfellet Sparbu

Forfatter: Hans-Magnus Ystgaard

Vilhelm Wexelsen var kapellan i Sparbu fra 1873 til 1876, ble senere biskop i Nidaros. Foto: Nidaros bispedømme

Hvorfor inntok Sparbu med Ogndal en særstilling blant valgsogna med republikansk overvekt?

En flik av ei forklaring kan vi finne i ei henvendelse til styresmaktene fra Sparbu herredsstyre i januar 1905. Der ba representantene om at Vilhelm Wexelsen måtte bli utnemnt til det ledige bispeembetet i Nidaros. Hva gjorde at et kommunestyre umaka seg med å fremme sitt syn på bispeutnemninga? Og hva er sammenhengen mellom republikken og ei bispeutemning?
Vilhelm Wexelsen var kapellan i Sparbu fra 1873 til 1876. I ungdommen var han nær venn av folkeopplysningsmannen Ole Vig fra Stjørdal, og likeens fikk grundvigianeren Wilhelm Wexels innflytelse på den unge teologen. I Sparbu, som andre steder han kom, hadde Wexelsen et uvanlig godt lag med ungdom. Han ba dem heim til seg på søndagskveldene, leda allsang og leste høyt fra forfattere som han satte pris på. Wexelsen vart sia sokneprest i Kolvereid og Overhalla. Han kom inn på Stortinget for Nord-Trøndelag alt i 1882 og var aktiv i vetostriden som felte embetsmannsregjeringa i 1884. Som tingmann kom han til å legge ned et stort arbeid for å liberalisere kirkelovgivinga og forbedre skolen. Da det radikale venstre danna regjering i 1891, vart Wexelsen kirke- og undervisningsminister, til stor irritasjon for vestlandske legmannskretser. Han var sentral i utbygging av skoleverket og lærerskolene, likeens når det gjaldt utviding av stemmeretten, arbeidet for landsmålet og for plasseringa av NTH i Trondheim.

Hell - Sunnanbanen
Tidtavle Hell - Sunnanbanen
Jernbanestrid
– biografi H. K. Foosnæs
– biografi O. S. Welde
– biografi Ola Five
Arbeidet
Sosialismen kom til Innherred med toget
1905. Kvinnenes adresse
LKSF
– biografi F. M. Qvam
– biografi O. A. Qvam
Blir det krig?
1905 og kongevalget
Folkeavstemningen
Hvorfor ”det røde amt”?
Sjøbygdene
Tilfellet Sparbu
Politisk og kulturelt liv i Sparbu
Sentralisering
Steinkjer blir administrasjonssenter
– biografi H. B. Guldahl
Fylkesmannsgården i Eggelia
En moderne vegetat
Utdanning
Landbruk og veiledning
Landbrukssamvirket
Forbrukersamvirket
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
NTE. Utbygging og drift
Sparbu i dragsuget
Kriger, kriser og mobilitet: Et snitt gjennom Sparbuhistoria i 50 år
- Aldersbestemt   yrkesvalg
- Bortsatt
- Landstadmeieriet
- Jubileumsutstillinga i 1914
- Krigstid og framtidstru
- Jarnhesten
- I motbakke
- Matlapper
- Barn i krisetid
- ”Bygdefolkets   krisehjelp”
- Stillstand og krig.   ”Indre emigrasjon”
- En kjele under trykk.   Rasjonert gjenreising
- Stemmerett og   medborgerrett
- Kommunisme?
- Nasjonalsosialisme?
- Diktatur