onsdag, 01.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
 
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Politisk og kulturelt liv i Sparbu

Forfatter: Hans-Magnus Ystgaard

Skei. Foto: Sparbu historielag
Skei. Foto: Sparbu historielag

I åra 1880 – 1882 holdt den flyttbare folkehøgskolen til på Skei. Skolen vart sentrum i ei livlig møte- og opplysningsvirksomhet nettopp i den tida veto-striden var på sitt hardeste. Fredrikke og Anton Qvam besøkte ofte og gjerne skolen ved møter og fester.

På 1890-tallet starta undervisninga ved landbruksskolen på Mære. Både bestyreren, Johannes Okkenhaug, og viktige lærerkrefter, som Johannes Bragstad og Karl Hagerup, hadde bakgrunn i folkehøgskolen. De tok fra første stund del i bygdas politiske og kulturelle liv og prega det med sine holdninger. I tillegg kom at bygda i 1898 fikk ny prest, grundvigianeren og målmannen Jakob Gregusson. Han var drivkrafta bak innføring av landsmål som undervisningsspråk i sparbu-skolen, og vart den første formannen i mållaget Sparbyggjen i 1900.

En kan si at det offentlige, kulturelle og politiske livet i Sparbu var gjennomsyra av den tids politiske radikalisme, av framskrittsoptimisme og av grundtvigske tanker om historia og språket som kilder til kulturell blomstring. I dette miljøet traff det godt når Ola Five skreiv at kongedømmet er aristokratiets styreform, mens republikken er demokratiets. Likeens når H.K. Foosnæs tvilte på om ”den danske løytnanten” var skikka til å være ei demokratisk lederskikkelse.

Hell - Sunnanbanen
Tidtavle Hell - Sunnanbanen
Jernbanestrid
– biografi H. K. Foosnæs
– biografi O. S. Welde
– biografi Ola Five
Arbeidet
Sosialismen kom til Innherred med toget
1905. Kvinnenes adresse
LKSF
– biografi F. M. Qvam
– biografi O. A. Qvam
Blir det krig?
1905 og kongevalget
Folkeavstemningen
Hvorfor ”det røde amt”?
Sjøbygdene
Tilfellet Sparbu
Politisk og kulturelt liv i Sparbu
Sentralisering
Steinkjer blir administrasjonssenter
– biografi H. B. Guldahl
Fylkesmannsgården i Eggelia
En moderne vegetat
Utdanning
Landbruk og veiledning
Landbrukssamvirket
Forbrukersamvirket
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
NTE. Utbygging og drift
Sparbu i dragsuget
Kriger, kriser og mobilitet: Et snitt gjennom Sparbuhistoria i 50 år
- Aldersbestemt   yrkesvalg
- Bortsatt
- Landstadmeieriet
- Jubileumsutstillinga i 1914
- Krigstid og framtidstru
- Jarnhesten
- I motbakke
- Matlapper
- Barn i krisetid
- ”Bygdefolkets   krisehjelp”
- Stillstand og krig.   ”Indre emigrasjon”
- En kjele under trykk.   Rasjonert gjenreising
- Stemmerett og   medborgerrett
- Kommunisme?
- Nasjonalsosialisme?
- Diktatur