mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
 
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Sentralisering

Forfatter: Hans-Magnus Ystgaard

Fesjået på Sannan, like inntil bygrensa til Steinkjer, viser nærheten mellom byen og bygdene omkring. Foto: Foreningen Gamle Steinkjer

1800-tallets Norge var et bondeland og i særlig grad gjaldt dette for Nord-Trøndelag. Byene og kjøpstedene her, Levanger, Steinkjer og Namsos, var i virkeligheta små klynger av handlende som betjente landbruksbefolkninga i bygdene omkring. De hadde få eller ingen administrative funksjoner.

Så lenge byene spilte så liten rolle var det naturlig at statens representant i amtet hadde kontor og bolig på bygda. Til å begynne med holdt amtmannen (”amtmann” ble til ”fylkesmann” i 1919) til i Verdalen, seinere ble amtmannens faste tilholdssted gården Sund på Inderøya. Amtstingene, som var sammensatt av ordførerne i alle landkommunene, vart også holdt rundt omkring i bygdene.

Hell - Sunnanbanen
Tidtavle Hell - Sunnanbanen
Jernbanestrid
– biografi H. K. Foosnæs
– biografi O. S. Welde
– biografi Ola Five
Arbeidet
Sosialismen kom til Innherred med toget
1905. Kvinnenes adresse
LKSF
– biografi F. M. Qvam
– biografi O. A. Qvam
Blir det krig?
1905 og kongevalget
Folkeavstemningen
Hvorfor ”det røde amt”?
Sjøbygdene
Tilfellet Sparbu
Politisk og kulturelt liv i Sparbu
Sentralisering
Steinkjer blir administrasjonssenter
– biografi H. B. Guldahl
Fylkesmannsgården i Eggelia
En moderne vegetat
Utdanning
Landbruk og veiledning
Landbrukssamvirket
Forbrukersamvirket
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
NTE. Utbygging og drift
Sparbu i dragsuget
Kriger, kriser og mobilitet: Et snitt gjennom Sparbuhistoria i 50 år
- Aldersbestemt   yrkesvalg
- Bortsatt
- Landstadmeieriet
- Jubileumsutstillinga i 1914
- Krigstid og framtidstru
- Jarnhesten
- I motbakke
- Matlapper
- Barn i krisetid
- ”Bygdefolkets   krisehjelp”
- Stillstand og krig.   ”Indre emigrasjon”
- En kjele under trykk.   Rasjonert gjenreising
- Stemmerett og   medborgerrett
- Kommunisme?
- Nasjonalsosialisme?
- Diktatur